Arvien vairāk skolu izvēlas diagnosticējošo darbu dabaszinībās kārtot tiešsaistē

Šī gada 6. martā iespēju diagnosticējošo darbu dabaszinībās 6. klasei kārtot tiešsaistē izglītības portālā Uzdevumi.lv izmantoja 234 skolas visā Latvijā, un kopumā digitālā formātā darbu aizvadīja 7674 skolēni jeb 44% no Latvijas sestklasniekiem (salīdzinājumam - 2017. gadā tiešsaistes darbā piedalījās 206 skolas un 5794 skolēni jeb ~36% sestklasnieku).

 

Skolas, izvērtējot savas iespējas un tehnisko nodrošinājumu, diagnosticējošā darba vadīšanai tiešsaistē varēja pieteikties brīvprātīgi. Nepieciešamības gadījumā tika nodrošināta iespēja daļai skolēnu darbu pildīt digitālā formātā, bet daļai - drukātā. Darbs tiešsaistē bija pieejams gan latviešu, gan krievu valodā.

 

Tiešsaistes diagnosticējošo darbu Uzdevumi.lv veidoja sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru (VISC) ar mērķi testēt inovatīvo informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošanu skolēnu zināšanu pārbaudē un veidotu skolēnu digitālo kompetenci.

 

Diagnosticējošais darbs 6.klasēm sastāvēja no 30 uzdevumiem, no kuriem automātiski tika izlaboti 16 testveida uzdevumi, tādējādi ietaupot laiku, ko skolotājs pavada darbu labošanā. Daļēji automātiski tika laboti 6 uzdevumi, kur skolēnam atbildē bija jāieraksta viens vārds vai skaitlis. Ja skolēna atbildi sistēma neieskaitīja, tad skolotājam atbilde bija jāpārskata un jāpārliecinās, vai skolēna atbilde tiešām ir neprecīza vai arī viņš ir pieļāvis drukas kļūdu. Savukārt atbildes uz 8 atvērtajiem jautājumiem tiešsaistē vērtēja pats skolotājs.

 

Tiklīdz skolotājs bija pabeidzis uzdevumu vērtēšanu, Uzdevumi.lv sistēma automātiski veica skolēnu rezultātu apkopošanu un nosūtīšanu Valsts izglītības satura centram, tādējādi skolotājam atvieglojot darbu, ietaupot laiku un izslēdzot iespēju kļūdīties datu ievadē ar roku.

 

Šis bija jau trešais tiešsaistē organizētais diagnosticējošais darbs, un pēc katra no darbiem atbildīgie skolotāji piedalījās tiešsaistes darba novērtēšanas procesā. Balstoties uz skolotāju ieteikumiem pēc pirmajiem diviem darbiem, tiešsaistes darba norisē tika veikti uzlabojumi, kā rezultātā iesaistīto pušu novērtējums kļuvis vēl atzinīgāks.

 

Šogad tiešsaistes darba novērtēšanas aptaujā 98% skolotāju darba izpildi novērtēja pozitīvi. Skolotāji izcēla tādas tiešsaistes darba priekšrocības kā laika un skolas resursu ietaupījums, jo darbi nav jādrukā, automātiska testveida uzdevumu labošana un automātiska skolēnu rezultātu pārsūtīšana VISC. No visiem aptaujātajiem skolotājiem 97% norādīja, ka arī nākamos diagnosticējošos darbus labprāt organizētu tiešsaistē, un aicināja to darīt arī citām Latvijas skolām.

 

Vēl skolotāji izcēla faktu, ka tiešsaistes darbam ir pozitīva ietekme uz vidi, jo tiek ekonomēts papīrs. Var piebilst, ka drukātā versijā darbs sastāvēja no 4 lapām, kas nozīmē, ka risinot dabaszinību diagnosticējošo darbu tiešsaistē, 234 skolas kopā ietaupīja 30 696 papīra lapas jeb aptuveni 153 kilogramus papīra.

 

 

 

 

publicēts: