Satura rādītājs


Lai skolotāja darbs ar Uzdevumi.lv kļūtu vēl ērtāks un vienkāršāks, piedāvājam Jums jaunu logrīku "Manas klases". Tagad vienuviet varat redzēt visas Jūsu apmācāmās klases, kā arī saņemt svarīgāko informāciju par Jūsu klašu rādītājiem portālā Uzdevumi.lv.

Kā izvēlēties savas klases?

Logrīkā "Manas klases" vispirms jānorāda, kuras klases Jūs mācāt, lai pievienotu tās Jūsu skolotāja profilam. Ja skolēni portālā jau ir reģistrējušies, skolotājam Uzdevumi.lv sākumlapas logrīkā "Manas klases" tikai jāizvēlas un jāpievieno jau reģistrētās klases savam skolotāja profilam.

Ja skolēni portālā Uzdevumi.lv vēl nav reģistrēti, skolotājs bērnus var reģistrēt vai bērni reģistrāciju var veikt patstāvīgi.

Treniņa statistika

Šajā sadaļā redzama informācija par skolēnu aktivitāti Virtuālajā skolā. Skolotājs var apskatīt skolēnu rezultātus visos Uzdevumi.lv mācību priekšmetos vai izdalīt tikai rezultātus par viņa pasniegtajiem mācību priekšmeties. Savus mācību priekšmetus varat norādīt savā Uzdevumi.lv profilā.

Klases treniņa statistika ir iedalīta 4 blokos.

 

1. Priekšmetu progress

Šeit skolotājam tiek sniegta informācija par klases progresu dažādos mācību priešmetos. Skolotājs var izvēlēties, kurus mācību priekšmetus apskatīt - visus Uzdevumi.lv pieejamos mācību priekšmetus vai tikai tos, ko pasniedz pats skolotājs.

 

2. Pēdējo 30 dienu populārākie mācību priekšmeti

Šajā logrīkā skolotājs redz, kādas mācību tēmas klasē ir apgūtas pēdējā mēneša laikā. Arī te skolotājs var izvēlēties, kurus mācību priekšmetus apskatīt.

Noklikšķinot uz tēmas nosaukuma, skolotājs var pāriet uz detalizētu atskaiti, kurā atsevišķi redzams katra skolēna progress tēmas apguvē ①.

 

3. Statistika par pēdējām 30 dienām

Šajā logrīkā redzama detalizēta informācija par klases aktivitāti un rezultātiem sadaļā "Virtuālā skola" pēdējā mēneša laikā.

Papildus skolotājs var salīdzināt klases rezultātus ar šīs pašas klases rezultātiem iepriekšējā mēnesī, paralēlklases/-šu rezultātiem un citu skolas klašu rezultātiem portālā ①

 

4. Statistikas vēsture

Šajā logrīkā pa mēnešiem tiek parādīta klases statistikas vēsture visa mācību gada garumā.

Pārbaudes darbu statistika

Šajā sadaļā skolotājs var atrast informāciju par aktīvajiem pārbaudes darbiem un statistiku par skolēnu uzrādītajiem rezultātiem portālā Uzdevumi.lv uzdotajos pārbaudes darbos vai mājasdarbos.

 

1. Pārbaudes darbu saraksts

Šeit redzams, kādi pārbaudes darbi uzdoti konkrētajai klasei, turklāt ir norādīta arī attiecība starp skolēniem, kas darbu saņēmuši, un tiem, kas to jau izpildījuši ①. Tāpat šajā sadaļā skolotājs klasei var ērti sākt veidot jaunu pārbaudes darbu ②.

 

2. Statistika

Šajā sadaļā pieejama statistika par skolēnu rezultātiem pārbaudes darbos, kas palīdz ātri novērtēt skolēnu zināšanas.

 

3. Skolēnu rezultātu statistika

Šajā sadaļā redzami katra klases skolēna individuālie rezultāti skolotāja uzdotajos pārbaudes darbos. Noklikšķinot uz skolēna vārda, atvērsies detalizēta statistika par skolēna sasniegumiem un rezultātiem portālā Uzdevumi.lv ①.

Skolēni

Ja skolotājs klasē skolēnus reģistrējis pats, šajā sadaļā iespējams apskatīt un saglabāt sarakstu ar pēdējie izveidotajiem lietotāju profiliem ①. Nepieciešamības gadījumā skolotājs var jebkuram skolēnam nomainīt un izsniegt jaunu paroli ②. Vēl šajā sadaļā ir iespējams rediģēt skolēnu sarakstu un saņemt informāciju par skolēna pēdējo aktivitāti portālā.

 

Ja skolotājam nav skaidrs, ko logrīkā "Manas klases" nozīmē kāds elements, noklikšķinot uz ikonas (i), pretī attiecīgajam elementam atvērsies informatīvs paziņojums ar skaidrojumu.
 

Izvēlēties manas klases  


 

publicēts: