Dārgie skolotāji!

Aicinām izmantot iespēju noklausīties Uzdevumi.lv direktora Edgara Škutāna "Lielvārds" kompetences centrā vadīto semināru "Digitālu pārbaudes darbu un mājasdarbu izveide"!
 

Noskatoties video, uzzināsiet vairāk par:

  • portāla Uzdevumi.lv iespēju pielietošanu mācību procesa individualizācijai;
  • digitalizētu uzdevumu un pārbaudes darbu veidošana, to nosūtīšana izglītojamajiem;
  • pārbaudes darbu rezultātu un kopsavilkuma analīzi;
  • vērtējumu pārsūtīšanu uz elektronisko žurnālu;
  • skolēnu Virtuālās skolas patstāvīgā darba kontroli;
  • iespējamo sadarbību mācību procesā ar skolēnu vecākiem.
     


Pamācības un informāciju skolotājiem par pārbaudes darbu veidošanu, atzīmju pārnešanu uz E-klasi un citiem jautājumiem atradīsiet sadaļā "Skolotājiem".

Ja vēlaties vēl vairāk paplašināt savas zināšanas par Uzdevumi.lv izmantošanu mācību procesā, piesakieties skolotāju apmācībām!

publicēts: