Sagatavojies eksāmeniem ar Uzdevumi.lv!
Pildi eksāmenu uzdevumus, uzzini pareizās atbildes un skaidrojumus, saproti savas kļūdas un nokārto eksāmenus bez problēmām! 

Lai sāktu trenēties, izvēlies savu klasi un klikšķini uz eksāmena nosaukuma! 

 9. klase            12. klase

 

9. klases eksāmeni 2015./2016. mācību gadā:

Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena

16. maijs

17. maijs

 

18. maijs

Latviešu val.
(Rakst. un mutiskā d.)

19. maijs

Latviešu val. 
(mutiskā d.)

20. maijs

23. maijs

24. maijs

25. maijs

Angļu val.
(Rakst. un mutiskā d.)

Krievu val. 
(Rakst. un mutiskā d.)

26. maijs

Angļu val.
(mutiskā d.)

Krievu val.
(mutiskā d.)

27. maijs

30.maijs

31.maijs

Matemātika

1. jūnijs

 

2. jūnijs

Mācībvaloda (krievu, poļu)

3. jūnijs

Mācībvaloda (krievu, poļu)

6. jūnijs

 

7. jūnijs

Vēsture

8. jūnijs

13. jūnijs - 22. jūnijs

Papildtermiņi
 

 

 


 

12. klases eksāmeni 2015./2016. mācību gadā:

Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena

16. maijs

 

17. maijs

Latviešu val.

18. maijs

 

19. maijs

 

20. maijs

Matemātika

23. maijs

Informātika
(Rakst. un prakt. d.)

24. maijs

Vēsture

Informātika (Prakt. d.)

25. maijs

 

26. maijs

Bioloģija

27. maijs

Ģeogrāfija

30. maijs

 

31. maijs

1. jūnijs

Fizika

2. jūnijs

 

3. jūnijs

Ķīmija

6. jūnijs

 

7. jūnijs

 

8. jūnijs

Mācībvaloda (krievu)

9. jūnijs - 28. jūnijs

Papildtermiņi
 

 

 


 

 9. klase            12. klase

Vēlam veiksmi un izcilus rezultātus!
Uzdevumi.lv

publicēts: