Veiksmīgi aizvadīts pirmais tiešsaistes diagnosticējošais darbs Latvijā

2016.gada 7. aprīlī vairāk nekā 2500 skolēnu no 120 Latvijas skolām piedalījās digitālā mācību līdzekļa Uzdevumi.lv un Valsts izglītības satura centra kopīgi rīkotajā pilotprojektā “Diagnosticējošo darbu izpilde tiešsaistē”. Pilotprojekta ietvaros pirmo reizi Latvijā 10. klases skolēniem bija iespēja savas zināšanas fizikā un ķīmijā pārbaudīt, pildot diagnosticējošo darbu digitālā formātā.

Tiešsaistes diagnosticējošais darbs tika veidots, lai testētu inovatīvo informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) izmantošanu skolēnu zināšanu pārbaudē, kā arī lai salīdzinātu, vai mācību gada laikā skolēniem ir nostiprinājušās un uzlabojušās zināšanas un prasmes par konkrētajiem jautājumiem.

Gan skolēnam, gan skolotājam uzreiz pēc darba veikšanas bija redzams iegūto punktu skaits, iesniegtā un pareizā atbilde, kā arī pareizā varianta skaidrojums katrā uzdevumā.

“Darba izpildei tiešsaistē ir vairāki plusi, piemēram, skolēns uzreiz pēc darba beigšanas redz savu rezultātu un var patstāvīgi analizēt savas kļūdas, jo skolēnam tiek parādīts skaidrojums katram uzdevumam. Tāpat tiek atvieglots skolotāju darbs, jo nav nepieciešamības īpaši gatavoties diagnosticējošā darba izpildei, turklāt uzreiz pēc tam, kad skolēns darbu pabeidzis, skolotājs saņem detalizētu atskaiti par viņa rezultātiem un pieļautajām kļūdām,” priekšrocības diagnosticējošā darba norisei Uzdevumi.lv platformā skaidro SIA “Uzdevumi.lv” valdes loceklis Edgars Škutāns.

“Arī skolēnu iesniegtās atbildes un rezultāti skolotājam nav jāievada nekādās formās, jo Uzdevumi.lv sistēma automātiski apkopo skolēnu rezultātus un momentāni nosūta tos Valsts izglītības un satura centram, kas uzsāk datu analīzi,” norāda E. Škutāns.

Pilotprojekta pamatā izmantoti 10. klases fizikas un ķīmijas diagnosticējošo darbu uzdevumi, kurus skolēni veica šī mācību gada 22. septembrī. Darbi tika īpaši pielāgoti Uzdevumi.lv un sagatavoti izpildei digitālā formātā. Darbs netika vērtēts ballēs un neietekmēja skolēnu vērtējumu atbilstošajā mācību priekšmetā.

Apkopoto diagnosticējošo darbu rezultātos redzams, ka šī mācību gada septembrī ķīmijas diagnosticējošajā darbā piedalījās 198 skolas, tiešsaistes darbā – 88 skolas, septembrī fizikas diagnosticējošajā darbā piedalījās 199 skolas, tiešsaistes darbā – 86 skolas, tikmēr 59 skolas ķīmijas un 56 skolas fizikas darbu kārtoja gan septembrī, gan šī gada 7.aprīlī.

Uzdevumi.lv ir 2009. gadā izveidots digitāls mācību līdzeklis, kurā ir pieejami uzdevumi, teorijas materiāli un testi skolas mācību priekšmetos 1. - 12. klasei. Katram uzdevumam ir izveidotas vairākas ģenerācijas, līdz ar to skolēnam, iesniedzot nepareizu atbildi, ir iespēja uzdevumu pildīt atkārtoti, katru reizi saņemot jaunu tā paša uzdevuma variantu.

Skolēni, pildot uzdevumus, uzreiz pēc atbildes iesniegšanas saņem novērtējumu, redz pareizo atbildi un atbildes skaidrojumus. Savukārt skolotājiem ir iespēja sagatavot un nosūtīt skolēniem elektroniskus mājasdarbus vai pārbaudes darbus, ko sistēma automātiski izlabo, tādējādi ietaupot pedagoga laiku.

2015./2016. mācību gadā Uzdevumi.lv ir reģistrējušies vairāk nekā 140 000 lietotāju un pieejami vairāk nekā 5 000 000 uzdevumu variantu skolas mācību priekšmetos.

publicēts: