Digitālais mācību līdzeklis Uzdevumi.lv sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru šajā mācību semestrī plāno veikt pilotprojektu, testējot inovatīvo informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošanu skolēnu zināšanu pārbaudē.

Pilotprojektā tiks izmantoti 10. klases fizikas un ķīmijas diagnosticējošo darbu uzdevumi, kurus skolēni veica šī mācību gada 22. septembrī.

Skolām būs iespēja 10. klašu skolēniem atkārtoti veikt diagnosticējošo darbu, taču šoreiz tiešsaistē. Tas ļaus salīdzināt, vai mācību gada laikā ir nostiprinājušās un uzlabojušās zināšanas un prasmes konkrētos jautājumos. Skola varētu arī piedāvāt skolēniem veikt to diagnosticējošo darbu, kuru viņi nav pildījuši septembrī.

Atkārtotu tiešsaistes darbu 10. klasei fizikā vai ķīmijā varēs veikt Uzdevumi.lv portālā 7. aprīlī laikā no plkst. 8:00 līdz 10:00. Uzreiz pēc darba izpildes katrs skolēns varēs uzzināt savu rezultātu, kā arī noskaidrot nepareizās atbildes un uzzināt pareizās atbildes skaidrojumu. Skolotājam uzreiz pēc darba pabeigšanas būs pieejami darba rezultāti - kopējais punktu skaits, punktu skaits izteikts procentos, skolēnu iesniegtās atbildes un kļūdas, katra uzdevuma kopējais izpildes līmenis klasē. Darbs netiks vērtēts ballēs un neietekmēs skolēnu vērtējumu atbilstošajā mācību priekšmetā.

Pieteikšanās pilotprojektam ir noslēgusies 21.03.2016. Kopumā pieteikušās 122 skolas (2800 skolēni). Paldies visām skolām, kas iesniedza savu pieteikumu!

Vairāk par Uzdevumi.lv lasiet šeit!

Sīkāka informācija: info@uzdevumi.lv.

publicēts: