Uzdevumi.lv Lāčplēša dienā aicina savus lietotājus padomāt par darbiem, ko ikkatrs no mums var veikt savas Latvijas labā.

Novēlam nezaudēt mīlestību un cieņu pret valsti, par kuras neatkarību mūsu senči tik varonīgi cīnījušies, bezbailīgi stājoties pretī naidniekiem un cerībā uz tautas brīvību lejot savas asinis.

 

Teorijas materiāls Latvijas vēsturē 6. klasei - ''Lāčplēša diena''.

 

Teorijas materiāls Vēsturē 12. klasei - ''Brīvības cīņas''.

 

Sveicam Lāčplēša dienā!
Uzdevumi.lv komanda

publicēts: