publicēts:

Seko Uzdevumi.lv sociālajos tīklos!

Atgādinām, ka Uzdevumi.lv aktīvi darbojas arī sociālajos medijos. Seko mums un esi pirmais, kurš uzzina par jaunumiem portālā, izdevīgiem piedāvājumiem un konkursiem, kā arī noskaidro interesantus faktus par mācību procesu un ar to saistītām tēmām. Priecāsimies Tevi redzēt mūsu sekotāju lokā!