Kā runāt, skaidrot un svinēt Latvijas valsts svētkus?

Ik gadu 11. novembrī Latvijā atzīmējam Lāčplēša dienu - par Latvijas neatkarību kritušo karavīru piemiņas dienu, kas īpaši atzīmē Latvijas armijas uzvaru pār Bermonta karaspēku 1919. gada 11. novembrī. Šajā nedēļā iesākas tā dēvētā patriotu vai patriotisma nedēļa, kura noslēdzas 18. novembrī, kopīgi svinot Latvijas Republikas Proklamēšanas dienu.

Kā ar bērniem runāt par valsts svētkiem? Kā bērniem paskaidrot, kas ir Lāčplēša diena? Kā skaidrot šo piemiņas un svētku dienu nozīmi un nozīmīgumu? Kā vienkāršiem vārdiem runāt par Latvijas vēsturi?  Uz sarunu aicinājām vairākus skolotājus un vecākus, lai uzzinātu, kā viņi runā, skaidro un svin Latvijas valsts svētkus savā skolā, bērnudārza grupiņā vai ģimenes lokā. Rakstā atradīsiet arī praktiskas idejas kopīgām nodarbēm un saites uz vērtīgiem materiāliem.


 

APZINĀT UN PIEMINĒT GADU NO GADA
 

3 bērnu mamma, vizuālās mākslas skolotāja Egija Tīse par Lāčplēša dienu saka tā:

“Par vēstures notikumiem, atceres un atzīmējamām dienām ar bērniem ir vienkārši jārunā. Pats būtiskākais, manuprāt, ir gadu no gada apzināt un pieminēt iesaistītos - savās ģimenēs, draugu ģimenēs, savā pilsētā, valstī kopumā. Ģimenes kopīga došanās lāpu gājienā, svecīšu nolikšana Brāļu kapos, kādas filmas vai dokumentāla video noskatīšanās, muzeja apmeklējums vai ģimenes foto albumu pārskatīšana, ja tādi ir. Taču par to var runāt arī pavisam vienkāršos un ikdienišķos veidos.”

Egija piedāvā divas radošas idejas, sagaidot Lāčplēša dienu, kas noderēs gan darbam klasē, gan ģimenes lokā mājās.
 

BĒRNU RADĪTS ORDENIS

Lāčplēša dienā mēs godinām tos, kas drošsirdīgi un varonīgi cīnījās, aizstāvot savu tautu un savu valsti. Par Lāčplēša dienu ar bērniem varam runāt, runājot par tēmām - drosme, drošsirdīga rīcība, varonība. Kāds ir drosmīgs cilvēks? Kāda ir drošsirdīga rīcība? Kurās situācijās es rīkojos drosmīgi?
Interesants uzdevums varētu būt Lāčplēša ordeņa vai Drosmes ordeņa radīšana - zīmējot, līmējot, aplicējot. Kāds izskatītos Tavs Lāčplēša ordenis un kam Tu to vēlētos dāvināt klasē, skolā, savā ģimenē? Par kādu rīcību, īpašību šis cilvēks būtu pelnījis ordeni? Tas var būt arī “labo darbu ordenis” vai “pateicības ordenis”, atkarībā no bērnu vecuma. Bērns var radīt arī ordeni pats sev, padomājot un izstāstot, kas ir tās īpašības vai labie darbi, kāpēc arī pats būtu pelnījis šādu ordeni.
GAISMAS LUKTURĪTIS

Vēl viens radošs darbs - gaismas lukturīša pagatavošana. Jebkura izmēra burciņa, kas nokrāsota ar guaša vai akrila krāsām, aplīmēta ar dabas veltēm, izdekorēta ar kādu podziņu vai lentīti, var kļūt par skaistu un patriotisku dekoru. Iededzot sveci šādā paša gatavotā lukturītī un novietojot to uz palodzes vai iekarinot to koka zaros pie mājas, mēs varam ne tikai vairot gaismu šajā tumšajā rudens laikā, bet pateikt lielu paldies gan vēstures varoņiem, gan labajiem un mīļajiem cilvēkiem sev visapkārt. Vienkāršs, bet skaists dekors ar dziļi simbolisku nozīmi - vairot gaismu, darīt labus darbus, palīdzēt gaismai uzvarētu tumsu.


LABI DARBI UN TRADĪCIJU IEDIBINĀŠANA


“Šķiet, ka tagad - līdz ar kara norisi mums tepat kaimiņos - šī skaidrošana ir daudz vieglāka - visi tie termini - karavīrs, tēvzemes aizsargāšana, dienests, nošaut, uzspridzināt, nāve utt. ir aktualizēti jau mums visapkārt, ir dzirdami ikdienā TV, lasāmi, redzami sociālajos tīklos. Mēs, pieaugušie, to apspriežam, paužam savu nostāju, bērni nemanot to visu uzsūc, dzird, izvērtē. Tāpēc šobrīd, manuprāt, jebkuru mūsu skaidrojumu par Lāčplēša dienu bērni sadzirdēs, sevišķi, ja sasaistīsim to ar šodienu,” pārdomās dalās angļu valodas skolotāja un trīs bērnu mamma Kristīne Karele.

Kristīne jau 30 gadus vada arī folkloras kopu “Tarkšķi”, ik dienu ap sevi pulcējot dažāda vecumu bērnus, jauniešus un pieaugušos un mācot viņiem iemīlēt latviešu tautasdziesmas un iepazīt latviešu tradīcijas. 2013. gadā saņēmusi apbalvojumu “Eiropas gada cilvēks”, savukārt 2018. gadā Kristīnei piešķirta Atzinības krusta III šķira. Jautājām kā Kristīnes ģimenē svin Latvijas svētkus un kāpēc tas vispār ir svarīgi.

“Manuprāt, ir jādara, kas neikdienišķs, kaut kas, ko parastā dienā ģimene nedara - kāda kopīga latviešu filmas noskatīšanās, tad svinīgas vakariņas. Kopīga pastaiga, ekskursija vai kāds labs darbs Latvijai - kāda stūrīša sakopšana, palīdzēšana kādam. Jauki, ja to izvērš par tradīciju! Tas bērnam parāda, ka mums visiem tas ir nozīmīgi - katru gadu priecāties un novērtēt mūsu brīvību un neatkarību. Tas ir svarīgi tāpēc, lai bērns izaugtu par savas zemes patriotu, lai valstij grūtā brīdī “nelaistos lapās”, bet cīnītos par to. Mums, kas dziļi izjūtam sevi kā latviešus, tā ir vieglāk dzīvot, manuprāt. Ja tu pats nesaproti, kas tu esi, kas bija tavs vectēvs un kas būs tavi bērni, tad ir viegli apmaldīties.
Mēs savā ģimenē Lāčplēša dienā vienmēr ejam uz Brīvības pieminekli Iecavā, kur ir svinīgs brīdis. Dažkārt kopā ar "Tarkšķiem" esam muzikālā noformējuma sastāvdaļa. Latvijas dzimšanas dienā kopā ar māsu ģimenēm un mammu tiekamies vēlajās brokastīs, kur kopīgi sanesam glīti noformētus ēdienus, nodziedam Latvijas himnu, dažkārt vēl kādu patriotisku dziesmu, izspēlējam kādu spēli vai viktorīnu par Latviju un kopīgi pavadām ģimeniski patriotisku laiku.”

Kristīne dalās arī pāris idejās, kas var noderēt darbam klasē, kādā kolektīvā vai mājās.
 

PROJEKTS “MANS VARONIS”

Kristīne angļu valodas stundās kopā ar bērniem veido projektu “Mans varonis”, kur bērni konspektē informāciju par vienu, sevis izvēlētu “Latvijas lepnuma” varoni, pēc tam to prezentējot citiem. Tādējādi iespējams iepazīt nesavtīgus cilvēkus, ar kuriem visi kopā varam lepoties.
VIKTORĪNA PAR LATVIJU

Lieliska nodarbe klases stundai vai jekuram citam mācību priekšmetam ir viktorīna par Latviju - iespēja pārbaudīt savas zināšanas par Latviju, Latvijas vēsturi un citām tēmām.
KLASES IZROTĀŠANA, UGUNSKURS UN KARAVĪRU DZIESMAS

Ir gadi, kad Kristīne ar "Tarkšķiem" pie skolas kūruši ugunskuru un kopā ar skolas bērniem dziedājuši karavīru dziesmas. To noteikti var darīt mūzikas stundu vai skolas ansambļa ietvaros. Vispār, ļoti vērtīga, ir tieši kopā darbošanās - klases telpas noformēšana svētku noskaņās un Latvijas krāsās, patriotiskas piespraudes gatavošana vai lukturīša taisīšana. Kopīgas darbošanās laikā vieglāk un dabiskāk raisās dažādas sarunas, ir laiks atbildēt uz jautājumiem.


Noderīgi skolotājiem!
Jautājumus viktorīnai varat izdomāt paši, smelties idejas no sava mācību priekšmeta materiāliem vai meklēt tēmas portālā Uzdevumi.lv. Atgādinām, ka viegli un ātri skolotājs viktorīnu var izveidot sadaļā “Pārbaudes darbi” vai izmantojot jauno formatīvās vērtēšanas rīku “Ātrie testi”.
 

SASKATĪT LABO UN SKAISTO
 

Uz sarunu aicinājām arī Madaru Birni, divu meitu mammu un pirmsskolas skolotāju. Kā pašiem mazākajiem bērniem, kas vēl apmeklē bērnudārzu, skaidrot, kas ir Lāčplēša diena?

“Lāčplēša dienā mēs - bērnudārza grupiņa, katru gadu dodamies nolikt svecītes Brāļu kapos. Pirms tam izstāstam, kāpēc tur dodamies. Izrunājam, ka bija laiki Latvijai, kad karavīriem bija jācīnās par mūsu valsti, jo to sev vēlējās paņemt citas valstis - pirmsskolā nenosaucam nevienu šo valsti.  Runājam par to, ka daudzi gāja bojā šajās cīņās un šajā dienā mēs aizdedzam svecīti pateicībā par to, ka bija šādi karavīri, kuri cīnījās par Latviju un gāja bojā. 
Vienmēr Lāčplēša dienā mūsu bērnudārzā skolotājas ar pašu darinātām lellēm rāda pasaku par Lāčausi. Par ļoti spēcīgu vīru, kas devās cīņā ar raganas dēlu. Šie mitoloģiskie tēli it kā parāda labā cīņu ar ļauno - gan notikumos, gan mūsos pašos, gan apkārtējos cilvēkos. Pasakas beigās cīņa nebeidzas - "Lāčausis gaida arvien jaunus stipriniekus, lai dotos cīņā ar raganas dēlu!"

Jautājam Madarai, kādēļ vispār mums bērniem jau no pašas mazotnes tas viss ir jāstāsta un jāskaidro: “Šobrīd ļoti viegli ir teikt un stāstīt par visu, kas nepatīk, kas nav labi un ka gribētos citādāk. Bet ļoti vēlētos tomēr saglabāt to spēju visā saskatīt labu un skaisto, un to, ka mums ir par ko priecāties. Un tieši bērnībā runāt par visu šo skaisto Latvijā - par šo bagātību, par mūsu dabu, cilvēkiem, ka tas ir tas, kas mums ir tik skaists un svarīgs. Ka tas ir jāsargā. Ļoti ticu, ka mazajam cilvēkam izaugot, viņš atcerēsies to visu labo un skaisto, un tas negatīvais, kas, iespējams, kādreiz nāks pār viņu galvām, neliks domāt, ka šeit ir slikti, ka jādodas prom. Bet to, ka ir jāpaliek, jādzīvo un jāsargā.”
 

VELTĪJUMS LATVIJAI

Skaists un kopīgs darbs var būt veltījuma gatavošana Latvijai dzimšanas dienā. Latvijas kontūra no dabas materiāliem, mandala, gaismas instalācija - viss, ko bērni var radīt paši savām rokām. Darbu var veikt gan iekštelpās, gan ārā. Šī gatavošanās tad arī kļūst par svētku svinēšanu. Kad darbiņš padarīts, kopīga Latvijas himnas nodziedāšana, tautasdziesmas un kāda rotaļa. Vecāko klašu skolēni var radīt savu veltījumu dzejoļa vai stāsta veidā.
SVINĪGA ROTA UN SARUNA PAR MŪSU ZEMI

Bērniem patīk kopīga dekora gatavošana Latvijas karoga krāsās - lentīte, atstarojoša piespraude vai neliela rota. Gatavojot darbiņu, svarīgi sarunāties par to, kas tad ir Latvija, jo bērniem tas ir abstrakts jēdziens. Varat runāt par Latvijas bagātībām - upēm, ezeriem, jūru, mežiem, dzīvniekiem, kukaiņiem u.c. Par pašiem cilvēkiem. Par to, kas mums sagādā prieku dzīvot Latvijā. Un, radot darbiņu, aicinam parādīt bērniem un viņu ģimenēm, ka mīlam šo mūsu mīļo zemi Latviju!

 


 

Lai atvieglotu jūsu ikdienu, meklējot dažādus ar Latvijas valsts svētkiem saistītus materiālus, esam sagatavojuši saites uz vērtīgiem materiāliem un informācijas avotiem.

Informatīvi un izglītojoši materiāli portālā Uzdevumi.lv:

Latvijas vēsture un Lāčplēša diena kino, mūzikā un literatūrā:

 • Mēmā kino filma “Lāčplēsis” (1930) / filmas.lv
 • Spēlfilma “Rīgas sargi” (2007) / filmas.lv
 • Spēlfilma “Dvēseļu putenis” (2019) / filmas.lv
 • Dokumentālā filma “Jaunatne Latvijas brīvības cīņās” (2014) / replay.lv
 • Dokumentālā filma "Bermontiāde” (2009) /  filmas.lv
 • Līgas Rozentāles un Agneses Aizpurietes lasāmgrāmata ģimenei “Dāvana Latvijai” (2019)
 • Andreja Pumpura eposs “Lāčplēsis” / enciklopedija.lv
 • Raiņa luga “Uguns un nakts” / enciklopedija.lv
 • Ausmas Ālmanes dzejolis “Lāčplēša dienā”
 • Ulda Berķa dzejolis “Lāčplēša dienai”
 • Lidijas Bērzes dzejolis “Lāčplēša dienā”
 • Naura Gekiša dzejolis “Lāčplēša dienai”
 • Viļņa Salaka dziesma “Daugaviņa māmuliņa: veltījums Lāčplēša dienai”


Lai vērtīga kopā būšana un sarunas, godinot mūsu mīļo zemi Latviju! Lai skaists un patriotisku sajūtu pilns šis svētku laiks!

Novēl Uzdevumi.lv komanda

 

publicēts: