Ar prieku paziņojam, ka portālā Uzdevumi.lv ir publicēti pirmā semestra noslēguma testi dažādos mācību priekšmetos! Izmanto tos, lai gatavotos noslēdzošajiem pārbaudes darbiem un uzlabotu gala atzīmes! Testus vari izmantot savu zināšanu pārbaudei un nostiprināšanai. Klikšķini uz pogām, lai apskatītu materiālus!
   


 


 


Lai atvērtu un apskatītu semestra noslēguma testus sadaļā "Virtuālā skola" ir nepieciešams aktīvs PROF pieslēgums.

 

 

publicēts: