Kā vislabāk sagatavoties 2018. gada 12. klases eksāmeniem? Pildi treniņuzdevumus, uzzini pareizās atbildes, nokārto eksāmenus bez problēmām!

Valsts pārbaudes darbi 12. klasei (2017. gads, 2016. gads, 2015. gads, 2014. gads, 2013. gads un citu gadu 12. klases centralizētie eksāmeni)
 

Lūdzu, izvēlieties eksāmenu!
 

        Eksāmens matemātikā

        Eksāmens latviešu valodā

        Eksāmens angļu valodā

        Eksāmens vēsturē

        Eksāmens krievu valodā

        Eksāmens bioloģijā

        Eksāmens fizikā

        Eksāmens ķīmijā

        Eksāmens informātikā