Lai identificētu savu skolotāja profilu, skolai jānosūta oficiāls pieprasījums Uzdevumi.lv administrācijai. Zemāk publicēts skolotāja identifikācijas pieprasījuma paraugs.  

  1. Nokopējiet vēstules tekstu
  2. Precizējiet tekstā norādītos datus*
  3. Palūdziet skolas administrācijai (direktors, mācību pārzinis u.c.) no skolas e-pasta adreses nosūtīt vēstuli Uzdevumi.lv uz info@uzdevumi.lv

Pēc pieprasījuma saņemšanas Uzdevumi.lv administrācija identificēs skolotāja profilu un nosūtīs skolai ziņu par skolotāja identifikācijas veikšanu.

Skolotāja identifikācijas pieprasījuma paraugs:


Lūdzu, identificēt skolotāju *[vārds, uzvārds] kā *[skolas nosaukums] pedagogu portālā Uzdevumi.lv! Piekrītam, ka pēc identificēšanas skolotājs piekļūs visām skolotājam paredzētajām portāla sadaļām (Manas klases, Pārbaudes darbi, Skolēnu pārvalde, Skolēnu rezultāti) un iespējām (elektronisku pārbaudes darbu veidošana un nosūtīšana; pieeja skolēnu datiem un iespēja tos labot/mainīt/precizēt).

*[Skolas administrācijas pārstāvja vārds/uzvārds] *[datums]