Vēl nedaudz "Paldies":

 • Paldies par smieklīgajiem jokiem, par dotajām zināšanām, ar kuru palīdzību tika iegūtas vietas olimpiādēs.
 • Saku paldies visām skolotājām, kas mani izaudzināja par cilvēku! Mācījos internātskolā un tur nebija viegli, bet tās bija manas otrās mājas.
 • Esmu pateicīgs par to, cik ļoti entuziastiski viņa mums māca.
 • Paldies par interesanti organizētajām ekskursijām un ZPD darbu ieteikumiem!
 • Par labestību, iejūtību, līdzjūtību un sapratni! Tas ir tas, kas vienmēr ir vajadzīgs no skolotāja.
 • Es esmu pateicīga skolotājiem par pacietību, par zināšanām, kuras viņi mums dod, un par palīdzību grūtā brīdī!
 • Paldies par labo attieksmi, izturību, pacietību, atbalstu, sadarbību, jaunām zināšanām, sapratni, ticību skolēniem, pretim nākšanu, palīdzību, interesantām stundām, labajiem vārdiem, motivēšanu, uzklausīšanu, par labiem padomiem. Paldies par Jūsu ieguldīto darbu! Paldies par visu! (Apkopojums no dažādu skolēnu atbildēm)
 • Paldies par normālām sekmēm!
 • Esmu pateicīga par visu, ko esat ieguldījuši manī. Par katru vismazāko sīkumu, kuram pateicoties šobrīd esmu tāda, kāda esmu. PALDIES!
 • Skolotāji, neskatoties uz tavām zināšanām, izskaidros visu labi uz saprotami. Paldies!
 • Paldies par mūsu klases pieskatīšanu un uztraukšanos par mums!
 • Par to, ka es tagad zinu vairāk nekā tad, kad sāku skolas gaitas; par to, ka viņiem ir pacietība mācīt - paldies!
 • Paldies par sapratni un vēlmi mums iemācīt! Par draudzību un pacietību, kā arī par sniegto palīdzību un dotajiem padomiem.
 • Paldies, ka jūs esat tik laba pret mums!
 • Paldies par maz mājasdarbiem!
 • Savam klases audzinātājam esmu pateicīga par to, ka viņš ir vislabākais skolotājs uz pasaules un vienmēr atbalstīs, sapratīs un palīdzēs. Esmu pateicīga viņam par to, ka viņš eksistē!
 • Paldies par to, ka māca un ka ir ļoti mīļš pret bērniem!
 • Es esmu pateicīga savai skolotājai par to, ka viņa vienmēr palīdz, lai arī cik grūti nebūtu.
 • Esmu pateicīga savam skolotājam par to, ka viņš ziedo savu laiku, lai es nākotnē sasniegtu maksimumu.
 • Paldies skolotājai, ka viņa paliek mierīga, kad kāds uzvedas slikti!
 • Paldies par visiem jokiem un klases vakariem!
 • Paldies, ka pēc kontroldarba atļauj skatīties filmu!
 • Paldies par to, ka skolotājas izvēlas vislabākos veidus, kā svinēt svētkus!
 • Paldies, ka skolotāji pievērš uzmanību katram skolēnam!
 • Mana skolotāja prot atrisināt jebkuru situāciju, ir loti saprotoša, māk izklaidēties ar mums. Paldies!
 • Paldies par ievirzīšanu nākotnē, kur būtu jāiet studēt!
 • Paldies, ka skolotājs var izturēt visus trakos un runīgos skolēnus!
 • Paldies, ka viņi ir saprotoši un māk labi un interesanti iemācīt un paskaidrot mācību priekšmetus!
 • Es savam skolotājam esmu pateicīgs par to, ka viņš vienmēr uzklausa manas atbildes.
 • Paldies skolotājam, ka var iemācīt un mierīgi paskaidrot, ja skolēnam kaut kas nav skaidrs!
 • Paldies par pacietību! Paldies, ka iemācījāt skatīties uz priekšu un darīt darbus kvalitatīvi!
 • Paldies skolotājam par to, ka viņš lielāko daļu sava laika velta tam, lai es iemācītos ko jaunu un nostiprinātu esošās zināšanas!
 • Paldies par to, ka man daudz ko ir iemācījuši un vispār, ka man tādi skolotāji ir! :)
 • Es esmu pateicīga, ka mūsu klases audzinātāja ir ļoti mīļa un jauka, un viņa iztur mūsu skaļo klasi.
 • Es esmu pateicīga savai skolotājai par to, ka viņa pavada laiku mācot mani.
 • Paldies, ka skolotāja izdomā visādus jautrus pasākumus!
 • Esmu pateicīga skolotājām par to, ka viņas iegulda savas zināšanas manī, un par to, ka viņas ir pacietīgas, ja es kaut ko nesaprotu!
 • Paldies par palīdzību, atsaucību, godīgumu, par tik daudz piedāvātām ekskursijām!
 • Paldies pr to, ka viņa velta savu laiku mācot mūs, palīdz un ir kā otra mamma!
 • Paldies pr labu atsauksmi, darbu, garastāvokli, pieeju pie darba izpildes, palīdzību un mīlestību!
 • Paldies par ieguldīto darbu, kopā pavadītajiem lieliskiem gadiem!
 • Paldies, ka skolotājiem nav vienalga!
 • Esmu pateicīga par iegūto radošumu un visu pagaidām apgūto!
 • Mana skolotāja ļoti labi māca, nepaliek dusmīga ātri, ļoti saprotoša un jauka. Paldies!
 • Paldies par to, ka velta laiku saviem skolēniem un rūpējas par mums!
 • Paldies par ieguldīto darbu un pacietību skolēnu izglītošanā daudzu gadu garumā! 
 • Es savam skolotājam esmu pateicīgs par ieguldīto darbu, lai klase varētu vienkāršāk uztvert mācību procesu! Paldies!
 • Esmu pateicīgs par savas skolotājas izpalīdzību un neatlaidību, skaidrojot pat visvienkāršākos piemērus!
 • Paldies, ka skolotāja iemāca mums kaut ko, kas var noderēt dzīvē!
 • Paldies, ka skolotājs dod iespēju mācīties un pilnveidot sevi!
 • Paldies, ka pēc labi padarīta darba skolotājs paslavē un izrāda gandarījumu!
 • Paldies par lielu palīdzību klases kopdarba veidošanā, gan materiālistiski, gan garīgi!
 • Paldies, ka skolotāji mūs māca būt patstāvīgiem, neslinkiem un nepakļāvīgiem!
 • Mana skolotāja stundās ļoti interesanti stāsta un ir smaidīga. Tāpēc man patīk iet uz skolu!
 • Paldies par daudz zināšanām! Par interesantām ekskursijām!
 • Paldies par tām dienām, kad nav daudz mājasdarbu!
 • Paldies skolotājai par to, ka viņa ir tik pacietīga un smaidīga. Esmu pateicīga, ka viņa iedrošina tiekties augstāk.
 • Esmu pateicīga kases audzinātājai, par to, ka palīdzēja grūtajos mirkļos!
 • Esmu pateicīga savai skolotājai par to, ka viņa ne tikai man mācīja vācu valodu, bet arī deva padomus un bija manas klases audzinātāja!
 • Esmu pateicīgs par to, ka mani skolotāji ir ļoti forši!
 • Es esmu pateicīgs savai skolotājai par to, ka viņa rūpējas par saviem skolniekiem, ka viņa ir labestīga un taisnīga. 
 • Paldies skolotājai par to, ka gatavo mūs tālākai dzīvei!
 • Mana skolotāja vienmēr ir jauka un ļoti mīļa pret klasi.
 • Esmu pateicīga par zināšanām, ko sniedz mana skolotāja, un prasmi sarunāties visos jautājumos. 
 • Paldies par to, ka skolotāji cieš mūs, mēģina mums izskaidrot un iemācīt tam, kas mūs gaida nākotne. Paldies Jums par to! Apsveicu Skolotāju diena!
 • Es esmu pateicīgs savai skolotājai par visnogurdinošāko un interesantāko pārgājienisko ekskursiju!
 • Es esmu pateicīga saviem skolotājiem par daudz laika, pūļu un zināšanu ieguldīšanu manī.  Paldies Jums!
 • Paldies skolotājiem, ka vienmēr palīdzēs un motivēs doties uz priekšu un nepadoties!
 • Pateicos skolotājai, ka vienmēr uzklausa un palīdz tikt galā ar neskaidrībām vai problēmām. Vienmēr atbalsta un gluži kā māmiņa mums, skolēniem, vēl tikai to visu labāko. Paldies!
 • Es esmu pateicīga savai skolotājai. Viņa man iemācīja to, ka dzīve nevienmēr kāds Tev var palīdzēt. Viss ir pašam jāizdara.
 • Es esmu pateicīga savai skolotājai par to, ka viņa māk mani iemācīt tā, ka man ir labas atzīmes!
 • Paldies par to, ka man ir iespēja iegūt jaunas zināšanas, pateicoties tieši skolotājam, par to, ka skolotājs vienmēr palīdz un atbalsta, padara mani par labāku cilvēku.
 • Paldies par izpalīdzību, par interesantām un dažādām stundām, par jokiem, par zināšanām!
 • Paldies skolotājam par to, ka raksta labas piezīmes!
 • Es esmu pateicīga mūsu skolotājam par to, ka aizstāv mūs!
 • Paldies par spēju izskaidrot materiālu, par atsaucību, izturību, interesantām stundām un macību materiāliem!
 • Paldies, ka skolotāji var izturēt citu skolēnu uzvedību!
 • Esmu pateicīgs savai skolotājai par labām mācību stundām, kurās var daudz ko iemācīties!
 • Paldies par smiekliem, par ceļa atrašanu, par uzdevumiem, problēmām un pieredzi!
 • Esmu pateicīga savam skolotājam par to, ka viņš mani stumj uz priekšu un neļauj padoties! Paldies ♥️
 • Paldies par to, ka interesanti pastāsta jauno vielu, iedziļinoties niansēs!
 • Es esmu pateicīga skolotājiem, ka viņi bija man kā atbalsts grūtajos brīžos. Es pateicos, ka viņi ir atsaucīgi un pacietīgi.
 • Paldies par jautri pavadītajām stundām un ievirzīšanu reālajā dzīvē!
 • Paldies par to, ka esat mūsu klases audzinātāja!
 • Esmu saviem skolotājiem pateicīga par to, ko viņi man šajos skolas mācību gados iemācījuši.
 • Paldies par lielisko matemātikas konsultāciju un par skolotājas lielo pretīmnākšanu!
 • Paldies par dzīves padomiem!

 

Atgriezties