Satura rādītājs

 

Punktu skaitīšanas sistēma

Par izpildītajiem uzdevumiem un testiem sadaļā "Virtuālā skola" skolēni saņem novērtējumu punktos. Ir izdalīti divi punktu veidi – profila punkti un Top punkti.
 

  • Profila punkti  - iegūtie punkti par visiem "Virtuālajā skolā" risinātajiem uzdevumiem un testiem. Profila punktus var apskatīt savā profilā.
     
  • TOP punkti  - iegūtie punkti par savas klases uzdevumiem un testiem "Virtuālajā skolā". Top punktus var apskatīt sākumlapā (pie profila bildes), savā profilā un sadaļā "Top".
     

Par katru uzdevumu var iegūt noteiktu maksimālo punktu skaitu. 

Piemērs: Skolēns risina uzdevumu un iegūst 4 no maksimums 6 punktiem. Sistēma parāda:

1) Iegūto punktu skaitu par uzdevumu
2) Iegūto profila/TOP punktu skaitu
3) Profila/TOP punktu skaitu, ko vēl iespējams iegūt

Mēģinot vēlreiz un atrisinot to pašu uzdevumu pareizi, sistēma parāda:

4) Atkārtotā mēģinājumā iegūto punktu skaitu par uzdevumu
5) Papildus nopelnīto profila/Top punktu skaitu (papildus iegūti 2 punkti, jo 4 tika nopelnīti jau pirmajā mēģinājumā) 
6) Paziņojumu, ka iegūts maksimālais profila/Top punktu skaits par šo uzdevumu

Maksimālo punktu skaitu par uzdevumu var iegūt tikai vienu reizi. Atrisinot vienu uzdevumu vairākas reizes, punkti neuzkrājas un sistēma parāda:

Svarīgi! Punkti par izpildītajiem skolotāja nosūtītajiem pārbaudes darbiem netiek pieskaitīti nedz profilā, nedz Topā!

 

Sadaļa TOP


 

Sadaļā "Top"  klasesbiedru, klašu un skolu starpā notiek sacensība par visvairāk iegūtajiem punktiem "Virtuālajā skolā". 

Svarīgi! TOPā nonāk tikai tie punkti, ko skolēni ieguvuši par tās klases mācību priekšmetu tēmām, kurā viņi reģistrēti. Tātad par Top līderi var kļūt, aktīvi risinot savas klases uzdevumus un testus.

Piemērs: Ja septītās klases skolēns risina uzdevumus no 6., 7. un 8. klases priekšmetiem, tad TOPā nonāks punkti tikai par 7. klases priekšmetiem.

 

Klasesbiedru TOP

Sacensība starp klasesbiedriem. Šajā TOP redzams, kuri klases skolēni ir visaktīvākie un veiksmīgākie uzdevumu risinātāji. Par Top līderi var kļūt, aktīvi risinot savas klases uzdevumus un testus.

 

Klašu TOP

Sacensība starp klasēm vienas skolas ietvaros. Klases iegūtie punkti veidojas, summējot visu klasē reģistrēto skolēnu iegūtos punktus par "Virtuālās skolas" uzdevumiem.

 

Skolu TOP

Sacensība starp skolām visā Latvijā. Skolu iegūtie punkti veidojas, summējot visu skolā reģistrēto skolēnu iegūtos punktus par "Virtuālās skolas" uzdevumiem. Lai iegūtu augstāku vietu skolas TOP, konkrētās mācību iestādes skolēniem "Virtuālajā skolā" jārisina uzdevumi un testi savas klases tēmās.

 

Punktu skaita izmaiņas TOPā

Ja skolēns savā profilā nomaina klasi vai arī skolotājs nomaina skolēna klasi, tad TOP punktu skaits var mainīties.

Piemērs:

7. klases skolēns risināja 6., 7. un 8. klases uzdevumus. Profila punkti ir visi punkti, ko viņš ieguva, risinot uzdevumus, bet Top punkti ir tie, ko viņš ieguva par atrisinātajiem 7. klases uzdevumiem.
 
Vasarā 7. klases skolēns pārgāja uz 8. klasi un nomainīja informāciju par klasi savā Uzdevumi.lv profilā. Tagad viņš ir 8. klases skolēns. Pēc klases maiņas tiek saglabāti visi viņa profila punkti, taču mainās Top punkti, kas tagad ir tie, kas iegūti par atrisinātajiem 8. klases uzdevumiem.