Informācija vecākiem

Stājoties spēkā Vispārīgajai datu aizsardzības regulai, bērniem, kas nav sasnieguši 13 gadu vecumu, nepieciešama vecāku atļauja izmantot interneta resursus un nodot savus datus. Rūpējoties par skolēnu drošību, turpmāk bērni, kas jaunāki par 13 gadiem, reģistrēties un izmantot portālu Uzdevumi.lv varēs tikai ar vecāku atļauju.

Lai sniegtu atļauju bērnam izmantot Uzdevumi.lv, nepieciešams reģistrēt vecāka profilu vai ielogoties jau esošā vecāka profilā un apstiprināt jaunos lietošanas noteikumus:
Reģistrēties un dot bērnam atļauju Ieiet savā vecāka profilā

Kas ir Uzdevumi.lv?

Portāls Uzdevumi.lv ir digitāls mācību līdzeklis, kurā skolēniem pieejami mācību materiāli (uzdevumi, teorija un testi) skolas mācību priekšmetos. 

Skolēns portālā var:

  • patstāvīgi apgūt mācību vielu, 
  • sagatavoties ieskaitēm un valsts pārbaudes darbiem, 
  • risināt skolotāja uzdotos elektroniskos mājasdarbus. 

Vecāks portālā var:

  • uzzināt, ko, cik ilgi un cik sekmīgi bērns ir mācījies,
  • sekot līdzi elektronisko pārbaudes darbu un mājasdarbu izpildei,
  • salīdzināt bērna rezultātus ar vidējiem rādītājiem klasē un Latvijā.
     
Reģistrēties un dot bērnam atļauju