Biežāk uzdotie jautājumi
 

 Šajā lapā apkopoti biežāk uzdotie jautājumi par portālu Uzdevumi.lv un tā darbību. 
Lai atvērtu sev interesējošu bloku, klikšķiniet uz tā nosaukuma!

 

Neatradāt atbildi uz savu jautājumu? Sazinieties ar mums, precīzi aprakstot situāciju un sniedzot papildus informāciju (dati par profilu - vārds, uzvārds, skola, klase, reģistrētā e-pasta adrese; dati par maksājumu - maksājuma uzdevums; dati par pārbaudes darbu - darba nosaukums, uzdošanas datums utt.). E-pasts: info@uzdevumi.lv