Ludzas pilsētas vidusskola

Ludzas pilsētas ģimnāzijā mācās 571 skolēns vecumā no 7-18 gadiem. Kopā ir 30 klašu komplekti.

Strādā 57 pedagoģiskie darbinieki.

Skola īsteno Izglītības un zinātnes ministrijas licencētas mācību programmas:

- pamatizglītības programma, IP kods_21011111; - vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma, IP kods_31013011, - vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma, IP kods_31011011, - vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programma, IP kods_1012011. Licence izsniegta 08.02.2010.

- speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, IP kods_21015611 Licence izsniegta 21.06.2011.

Informācija apkopota plkst.