Rīgas Valsts 3. ģimnāzija

Rīgas Valsts 3.ģimnāzija ir Rīgas pilsētas pašvaldības dibināa un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta pakļautībā esoša vispārējās izglītības iestāde, kura īsteno pamatizglītības otrā posms (7.-9.klase) un vispārējās vidējās izglītības programmas. Ģimnāzija ir 1918.gada 5.decembrī dibinātās Rīgas pilsētas 3.ģimnāzijas vēsturiskā mantiniece.

Skolas direktors: 67213772
E-pasts: r3g@riga.lv

 

Informācija apkopota plkst.