Friča Brīvzemnieka pamatskola

Skola īsteno divas izglītības programmas:

  • Pamatizglītības programma (kods 21011111)
     
  • Pamatizglītības 1.posma (1.-6.klase) profesionāli orientētā virziena (vizuālā māksla) programma (kods 11014111)

Atšķirība starp pamatizglītības programmu un profesionāli orientēto programmu ir vizuālās mākslas stundu skaitā, gan arī skolas uzstādījumā par fakultatīvo nodarbību un interešu pulciņu apmeklējumu.