Āgenskalna Valsts ģimnāzija

Ieskats mācību darba rezultātos un sasniegumos:

 • 92,7% ģimnāzijas skolēnu nokārtoja centralizētos eksāmenus A,B,C līmenī
 • trešā vieta valstī , apkopojot skolēnu zinātniski pētniecisko darbu izstrādes rezultātus
 • ar Draudzīgā Aicinājuma medaļu par iegūto atzinību pasaules fizikas olimpiādē Meksikā apbalvots Vents Kanders /12.1/
 • 199 skolēni, t.i., 26.10 % no ĀVĢ skolēnu skaita, ieguvuši godalgotas vietas un atzinības rajona , novada un valsts mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos
 • notika ģimnāzijas 320 gadu jubilejas svinīgie pasākumi
 • uzsākts starptautiskais projekts „Uzņēmējprasmes veicināšana izglītībā Zviedrijā, Igaunijā, Latvijā un Somijā”
 • ģimnāzijas literārais žurnāls „ Dvēseles lidojums” ir valsts literāro žurnālu un skolas avīžu konkursa laureāts
 • 1.vieta 10.- 12. klašu zēnu komandai stafešu skrējienā Uzvaras parkā

 

Interešu izglītība ģimnāzijā :

 •    7.-9.klašu koris
 •    7.-9.klašu zēnu vokālā grupa
 •    kamerkoris Mūžīgais strauts
 •    ĀVĢ jauktais koris
 •    Rīgas Jauktā vīru kora studija
 •    7.-9. un 10.-12. klašu
 •    vokālie ansambļi
 •    instrumentālais ansamblis
 •    deju kolektīvs Vainags
 •    volejbols
 •    aerobika
 •    frīsbijs
 •    florbols
 •    basketbols zēniem
 •    basketbols meitenēm
 •    žurnālistu pulciņš
 •    literārā jaunrade
 •    skatuves runa
 •    Jaunais līderis
 •    vizuālās mākslas pulciņš

 

Kontakti

 • Tālrunis         67612468
 • Fakss   67619028
 • E-pasts avg@riga.lv
 • Mājas lapa    www.avg.lv
 • Direktore        Ināra Gaile, Mg. chem.
Informācija apkopota plkst.