Mālpils Profesionālā vidusskola

Siltuma, gāzes un ūdens

tehnoloģija – 4 gadi     

Kvalifikācija: ēku inženiertīklu tehniķis.

Pēc mūsdienu modernākajām tehnoloģijām tiek sagatavoti darba tirgū pieprasīti ēku inženiertīklu tehniķi, kuri prot projektēt, montēt un apkalpot ēku siltuma, ventilācijas, gāzes, ūdens un kanalizācijas sistēmas.

 

Ēdināšanas pakalpojumi– 4 gadi

Kvalifikācija: ēdināšanas pakalpojumu speciālists.

Iegūst viesu apkalpošanas, ēdienu gatavošanas
un konditorejas izstrādājumu gatavošanas prasmes.

 

Kokizstrādājumu izgatavošana – 4 gadi

Kvalifikācija: mēbeļu galdnieks.

Iegūst mēbeļu projektēšanas un izgatavošanas 
iemaņas un prasmes.

 

Skolā audzēkņus uzņem bez iestājpārbaudījumiem,

 konkursa kārtībā.

Skolā  ir: dienesta viesnīca, laba sporta bāze, ēdnīca, kafejnīca, modernas  darbnīcas,  laboratorijas.

Audzēkņi saņem valsts noteikto stipendiju. Audzēkņi papildus saņem  mērķstipendiju  20-50 Ls apmērā. Ir izveidota sadarbība mācību prakšu ietvaros ar Latvijas uzņēmumiem un sadarbības partneriem Vācijā, Itālijā, Francijā, Dānijā un Portugālē.

Katram audzēknim ir iespējas nodarboties ar dažādiem sporta veidiem, piedalīties mākslinieciskajā pašdarbībā un skolas pašpārvaldē.

Sadarbībā  ar  LR Aizsardzības ministriju, interešu izglītības programmā  īsteno  jaunsargu  apmācības  programmu.

Maksas  kursos  var  iegūt  B kategorijas  auto vadītāja  apliecību.

Dokumentus  pieņem līdz  2010. gada 15.jūlijam.

Ar  skolu  var  iepazīties jebkurā  darba dienā, iepriekš  saskaņojot  pa  tālruni  67925267.
 

Būsiet gaidīti!

www.malpilsskola.lv

Informācija apkopota plkst.