Baložu vidusskola

Baložu vidusskolā īsteno:

  • Pamatizglītības programma 21011111
  • Pamatizglītības mazākumtautību programma 21011121  
  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma 31014011
  • Pirmsskolas izglītības programma 01011111

Papildus mācību stunda 1. klasēm - Angļu valoda.
Klasēs ar lielu skolēnu skaitu valodu stundas skolēni apgūst grupās.
Pēc mācību stundu beigām  skolēniem ir iespēja apmeklēt:

  • pagarinātās dienas grupu 1. - 4. klasei (bezmaksas);
  • pulciņu nodarbības;
  • sporta grupu nodarbības.

Telefons: 67917725, 67917729
E-pasta adrese: balozu.vidusskola@kekava.lv
Adrese: Skolas iela 6, Baloži, Ķekavas novads