Jelgavas 4. sākumskola

Skolas vēsture

1991.gada 25.septembrī Jelgavas pilsētas valdes sēdē nolēma reorganizēt pilsētas 2.vidusskolu un atsevišķi izveidot 2.sākumskolu, kurā mācīsies 1.- 4.klašu skolēni. 1997. gada. 1. jūlijā skolu pārdēvēja par Jelgavas 4. pamatskolu un tā uzsāka vispārējās pamatizglītības pirmā posma (1.-6. klase) programmas īstenošanu. Saskaņā ar Izglītības likuma un Vispārējās izglītības likuma prasībām no 2013. gada 1. jūnija izglītības iestādes nosaukums ir "Jelgavas 4. sākumskola".
Pirmā jaunizveidotās skolas, kura atradās Mātera ielā 30, direktore bija Valentīna Maido, mācību pārzinis – Osvalds Briģis. Jaunajās telpās pirmās mācību darbu uzsāka skolotājas Anita Ornicāne, Dace Betjāne un Natālija Gudone. Skolēni un skolotāji ikdienu zem viena jumta vadīja kopā ar firmu „Bioimpex”, kas bija  laba kaimiņiene un skolai daudz palīdzēja.
Kad Mātera ielā 30 kļuva  par šauru, skola papildus iekārtojās Mātera ielā 35 a, Mātera ielā 35 b, Mātera ielā 44 , no 1998./1999.m.g. arī Jāņa ielā 4.
No 2001.gada skola atrodas Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 34. Visiem dzīvojot un strādājot vienuviet, darbs veicas vieglāk un dienas aizrit nemanot.
No 2005.gada 1.februāra darbu skolā vada direktore Agita Lundberga. Kopš 2005./2006.m.g. skola īsteno arī pirmsskolas izglītības programmu.
Sekojot laikam līdzi, Jelgavas 4. sākumskolas skolēni kopā ar saviem skolotājiem radīja skolas logo Gliemezīti, kas lēni, bet neatlaidīgi kāpj zināšanu kalnā un aicina visus sev līdz. Skolai ir savs, skolotājas I. Līces noaustais, karogs un svētkos skan Ingūnas Cines komponētā skolas himna „Manai skolai”.


Uzsākot 2014./2015. mācību gadu, skolā mācās 986 izglītojamie, strādā 72 pedagoģiskie darbinieki un 34 tehniskie darbinieki.

Jelgavas 4. sākumskola
Adrese: Pulkveža O. Kalpaka iela 34, Jelgava, LV-3001
Direktore: Agita Lundberga, Tel. 63024449
e-pasts: 4ssk@izglitiba.jelgava.lv

Informācija apkopota plkst.