Rīgas 1. vidusskola

Pabeidz vidusskolu 100% internetā. Droši nāc pie mums! Tu varēsi pats plānot savu laiku un attīstīties savā jomā. 


Tava vidējā atzīme būs augstāka nekā iepriekšējā skolā. Nozīmīgi uzlabosies mācību sasniegumi visos apgūstamajos priekšmetos un pieaugs ieinteresētība mācību procesā. Tev ir tikai savlaicīgi jāizpilda pasniedzēja uzdotais.

 

 

Rīgas 1. vidusskolas absolventi pēc 9. klases saņem Apliecību par vispārējo pamatizglītību un pēc 12. klases saņem Atestātu par vispārējo vidējo izglītību. 

 

Labākie saņem Zelta absolventa medaļu par augstiem mācību sasniegumiem.

 

Adrese: Akadēmijas laukums 1, Rīga

Mājaslapa: www.r1vsk.lv
Tālrunis: +371 20 200 007


 

Informācija apkopota plkst.