Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola

Skolas nosaukumi ir mainījušies 9 reizes: lauksaimniecības vidusskola,  veterinārais tehnikums,  sovhoztehnikums, profesionālā vidusskola utt. Arī apmācības ilgums un piedāvātās profesijas ir dažādojušās: no mājturības un laukkopības speciālistiem XX gs. 20.-30. gados līdz veterinārfeldšerim, veterinārārsta asistentam, lauku mājamatniekam, galdniekam, grāmatvedim, mājturības un ēdināšanas/viesmīlības pakalpojumu speciālistiem XX gs. otrajā pusē un XXI gs. sākumā.

Skolu ir vadījuši 17 direktori. Visilgāk ir strādājis skolas pirmais direktors Kārlis Lesiņš. Lielu ieguldījumu skolas un mācību saimniecības labā ir devuši arī direktori Konstantīns Studens, Ludvigs Klopovs, Juris Silavs un Jānis Kozlovskis.

Sākumā skolā strādāja tikai 5 skolotāji un audzēkņu skaits nepārsniedza 30. Kad skola 1939. gadā  pārcēlās jaunuzceltajā ēkā, kuras celtniecību 1936.gada augustā atklāja Ministru prezidents Kārlis Ulmanis, audzēkņu skaits daudzus gadus bija vidēji 150. Pēckara gadi bija saistīti ar mācību saimniecības palielināšanu, kuras kopplatība XX gs. 70. gados jau sasniedza 11 000 ha, jo tika nodibināts sovhoztehnikums. Šajos gados audzēkņu skaits nedaudz pārsniedza 300.

2002. gada 1. septembrī atbilstoši Izglītības likumam skola ieguva Bebrenes Profesionālās vidusskolas vārdu. 70 gadus skola ir darbojusies Zemkopības ministrijas pakļautībā, bet no 2004. gada jūlija tā atrodas Izglītības un zinātnes ministrijā. Pēdējo gadu laikā skolā mācās vidēji 150 audzēkņi, kopā pašlaik strādā 38 skolotāji un tehniskie darbinieki, no tiem amatu savienošanas kārtībā – 8. Lai nodrošinātu kvalitatīvu mācību procesu,  skola piesaista ESF, Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerības „Kaimiņi”, SIF un citu fondu līdzekļus.

Mainoties ekonomiskai situācijai valstī, mainās arī audzēkņu skaits un apmācāmo profesiju piedāvājums. Tā kā lauku apvidū krasi sarūk iedzīvotāju skaits, pēdējo gadu laikā mēs piedāvājām apgūt tikai dažas profesijas, lai nokomplektētu pilnas grupas  -  veterinārārsta asistents un ēdināšanas/viesmīlības pakalpojumu speciālists, bet maksas grupās – kokizstrādājumu izgatavošanas speciālists un lauksaimniecības dzīvnieku mākslīgās apsēklošanas tehniķis.

Tuvāk skolas mājas lapā internetā: www.bebrene.lv 

Informācija apkopota plkst.