Siguldas Valsts ģimnāzija

Šogad Siguldas Valsts ģimnāzijā mācās 468 izglītojamie. Ir trīs 7. klases, trīs 8. klases, trīs 9. klases, četras 10. klases, trīs 11. klases un četras 12. klases.

Vidusskolā tiek piedāvātas:

matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma;
humanitārā un sociālā virziena valodu programma;
humanitārā un sociālā virziena cilvēkzinību programma;
vispārizglītojošā virziena programma.

 

Skolas mājaslapa: http://www.svg.lv/
Skolas adrese: Ata Kronvalda iela 7, Sigulda, Siguldas Novads, LV-2150

E-pasts: svg@sigulda.lv
Tālrunis: 67976735

Informācija apkopota plkst.