Siguldas Valsts ģimnāzija

Šogad Siguldas Valsts ģimnāzijā mācās 468 izglītojamie. Ir trīs 7. klases, trīs 8. klases, trīs 9. klases, četras 10. klases, trīs 11. klases un četras 12. klases.

Vidusskolā tiek piedāvātas:

matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma;
humanitārā un sociālā virziena valodu programma;
humanitārā un sociālā virziena cilvēkzinību programma;
vispārizglītojošā virziena programma.

 

Skolas mājaslapa: http://www.svg.lv/
Skolas adrese: Krišjāņa Barona iela 10, Sigulda, Siguldas Novads, LV-2150

E-pasts: svg@sigulda.lv
Tālrunis: 67976735