Ludzas 2. vidusskola

Skolas vēsture

Interesanta un daudzpusīga ir skolas vēsture. Tās sākumi meklējami 1741. gadā, kad Ludzai jau bija apriņķa pilsētas
statuss. Tā bija apriņķa draudzes skola, tāpat kā lielākā daļa skolu tā laika Krievijā. Bet 19.gadsimta otrajā pusē sāka rasties tautas
skolas. 1866. gadā mūsu apriņķī bija 5 tādas skolas. Līdz 1882. gadam to skaits palielinājās līdz 15. Vidusskolu apriņķī nebija.
1917. gadā - pirmo reizi tiek vērtas ģimnāzijas durvis. Skolas vēsture veidojas līdzi laikam!
1922./23.g. - skolai ir baltkrievu un ebreju ģimnāzijas statuss;
1926./27.g. - tā ir krievu ģimnāzija;
1928.g. - skolu apmeklē toreizējs izglītības ministrs Rainis;
1951.g. - krievu vidusskolai gada laikā uzceļ jaunu ēku;
1962.g. - apvieno krievu un latviešu vidusskolas;
1989.g. - atdalās krievu un latviešu plūsmas;
1992.g. - tiek likti pamati jaunas skolas celtniecībai, taču līdzekļu trūkuma dēļ darbi tika pārtraukti;
2000.g. - tiek uzsāktas bilingvālās mācības.
2002.g - pie skolas tika atvērta 5-6 gadīgo bērnu grupa
2008.g. - skola saņēma jaunu ēku ar sporta halli

 

Projekti

Skola aktīvi piedalās dažādos izsludinātos projektu konkursos. Pēdējo gadu laikā tika atbalstīti sekojošie projekti:  
• 1999.gadā LVAVP jauniešu valodas nometne Kurzemē (skolotāji I.Šļubčenko, L.Nagle, R.Bogdanova);
• 2000.gadā VBTAC diennakts nometne “Palīdzības kustība sociālā riska grupu bērniem un jauniešiem” (skolotāji
V.Zbitkovska, L.Nagle, I.Šļubčenko, I.Vorza (Bule);
• 2000.gadā Sorosa fonda projekts “Atvērtā skola” (skolotāji Z.Buliga, I.Trukšāne, G.Carjkova, L.Moļanova, A.Ņikitina,
D.Sergeiceva);
• 2001.gadā LVAVP projekts - integrācijas jauniešu vasaras nometne Kurzemē “Trīs labas lietas” (skolotāji I.Šļubčenko,
L.Nagle, R.Bogdanova);
• 2001.gadā LVAVP projekts - Jauniešu klubs “Es un Tu Eiropas Savienībā” (skolotāji V.Zbitkovska, I.Vorza);
• 2002. gadā Sorosa fonda projekts “Kritiskā domāšana” (skolotāji Z.Buliga, I.Trukšāne, G.Carjkova, L.Moļanova,
A.Ņikitina, D.Sergeiceva, V.Zbitkovska u.c.).
• 2008.-2009.gadi - COMENIUS projekts.
• 2011.-2012.g.g. - Ludzas novada jauniešu brīvā laika pavadīšanas un aktīvās atpūtas veicināšanas projektu konkursā:
  - 2011.g. - „Iekrāso Ludzu” - pilsētas vecās pirts sienu apgleznošana (skolotāja - konsultante L. Nagle)
   - 2012.g.: 1) Dzeja rullē!!! - apkopotas avīzes Ludzas Zeme literārās     lappuses (skolotāja - konsultante V. Zbitkovska)
             2) Vēsture mūs vieno! - konkurss par Jakovu Kuļņevu   (skolotāja - konsultante L. Nagle)

 

Adrese: Ludzas raj., Ludza, Miglinieka 27, LV-5701
Tālrunis: 65724539
E-pasts: lvs@ludzaspils.lv

Informācija apkopota plkst.