Teorija

Uzdevumi

1. ZPD struktūra un apjoms

Grūtības pakāpe: vidēja

10♦
2. ZPD noformējums - attālumi no lapas malām

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
3. ZPD noformējums - fonti

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
4. ZPD noformējums - vispārīgi noteikumi

Grūtības pakāpe: vidēja

12♦
5. Tabulu noformējums

Grūtības pakāpe: vidēja

9♦
6. Attēlu noformējums

Grūtības pakāpe: vidēja

7♦
7. Titullapas noformēšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
8. Izmantoto avotu saraksts

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦

Testi

1. ZPD noformēšana

Grūtības pakāpe: vidēja

20♦

Metodiskie materiāli