28.
maijā
Eksāmens VĒSTURĒ 12. KLASEI
Trenējies ŠEIT!

Teorija

Zinātniskās pētniecības darbam ir jābūt uzrakstītam tā, lai pēc tā izlasīšanas pētījumu būtu iespējams pilnībā atkārtot. Tādēļ svarīgi ir ievērot izklāsta loģisku struktūru: ZPD teksts parāda, ka darba temats, mērķis, veiktais darbs, rezultāti un secinājumi ir savstarpēji saistīti. Skolēnu ZPD tekstam norādītajā secībā nepieciešami šādi komponenti:
 
  • Titullapa
  • Anotācija
  • Anotācija svešvalodā (Abstract)
  • Darba satura rādītājs
  • Ievads
  • Darba satura daļas (literatūras apskats, metožu apraksts, iegūtie rezultāti un to analīze)
  • Secinājumi
  • Literatūras saraksts
  • Pielikumi
 
Atsauce:
Vadlīnijas skolēnu zinātniskās pētniecības darbu izstrādei un vērtēšanai (2017): http://visc.gov.lv/visc/projekti/dokumenti/esf_8321/20180108_zpd_vadlinijas.pdf