13.
martā
EKSĀMENS ANGĻU VALODĀ 12. KLASEI
Trenējies ŠEIT!

Teorija

Veicot pētniecisko darbu, skolēni arvien biežāk izvēlas konsultēties ar speciālistiem, tāpēc šajos gadījumos ieteicamā datu ieguves metode ir intervija.
 
Lai intervija izdotos veiksmīgi, ieteicams:
  • to savlaicīgi sarunāt;
  • iepriekš uzrakstīt intervijas jautājumus;
  • cilvēkam, kuru intervē, ir jāpasaka intervijas mērķis;
  • interviju var ierakstīt diktofonā;
  • ja nav diktofona, tad visas atbildes ir jāpieraksta, lai pēc tam izveidotu intervijas tīrrakstu, kurš jāpievieno darba pielikumā;
  • intervijas protokolā jānorāda intervijas laiks, vieta, intervējamā cilvēka vārds, uzvārds, amats (ja tāds ir).
Piemērs:
Intervijas nolūks - izzināt speciālistu viedokli par latvāņu izplatību Siguldā un tās apkārtnē
Intervējamais - speciālista vārds, uzvārds, amats
Intervēja - vārds, uzvārds
Vieta - vieta, kur notiek intervija
Laiks - 12.09.2005. plkst. 17.00 - 18.00
 
Jautājumi:
....
 
Atsauce:
Hakele, R.Skolēna zinātniski pētnieciskā darbība. Rīga : RAKA, 2005. 68 lpp. izm. 23. - 24. lpp.