Teorija

Uzdevumi

1. ZPD struktūra un apjoms

Grūtības pakāpe: vidēja

10
2. ZPD noformējums - attālumi no lapas malām

Grūtības pakāpe: vidēja

4
3. ZPD noformējums - fonti

Grūtības pakāpe: vidēja

4
4. ZPD noformējums - vispārīgi noteikumi

Grūtības pakāpe: vidēja

12
5. Tabulu noformējums

Grūtības pakāpe: vidēja

9
6. Attēlu noformējums

Grūtības pakāpe: vidēja

7
7. Titullapas noformēšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Izmantoto avotu saraksts

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. ZPD noformēšana

Grūtības pakāpe: vidēja

20

Metodiskie materiāli