Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

15♦
1. 1. daļas 11. uzd. Aritmētiskā progresija. (2014) 1♦
2. 1. daļas 12. uzd. Proporcija. (2014) 1♦
3. 1. daļas 13. uzd. Vērtības izteikšana. (2014) 1♦
4. 1. daļas 14. uzd. Krustpunkts ar x asi. (2014) 1♦
5. 1. daļas 15. uzd. Līdzīgo savilkšana. (2014) 1♦
6. 1. daļas 16. uzd. Pakāpes. (2014) 1♦
7. 1. daļas 17. uzd. Kopsaucējs. (2014) 1♦
8. 1. daļas 18. uzd. Skaitļu salīdzināšana. (2014) 1♦
9. 1. daļas 19. uzd. Daļveida vienādojums. (2014) 1♦
10. 1. daļas 20. uzd. Prizma. (2014) 1♦
11. 1. daļas 21. uzd. Paralelograma leņķi. (2014) 1♦
12. 1. daļas 22. uzd. Taisnleņķa trijstūris. (2014) 1♦
13. 1. daļas 23. uzd. Leņķi riņķī. (2014) 1♦
14. 1. daļas 24. uzd. Statistikas elementi. (2014) 2♦