3. klase

 1. Diagnosticējošais darbs matemātikā 2017. gadā

 2. Diagnosticējošais darbs matemātikā 2016. g.

 3. Diagnosticējošais darbs matemātikā 2015. g.

 4. Ieskaite ar kombinētu saturu. Matemātika 2012. g.

 5. Ieskaite ar kombinētu saturu. Matemātika 2011. g.

6. klase

 1. Diagnosticējošais darbs matemātikā 2017. g.

 2. Diagnosticējošais darbs matemātikā 2016. g.

 3. Diagnosticējošais darbs matemātikā 2015. g.

 4. Diagnosticējošais darbs matemātikā 2014. g.

 5. VISC paraugs diagn. darbam matemātikā (2013.- 2017. g.)

 6. Ieskaite matemātikā 2013. g.

 7. Ieskaite matemātikā 2010. g.

8. klasei

 1. Diagnosticējošais darbs matemātikā 2016. gadā

9. klase

 1. Valsts eksāmens matemātikā 2017. gadā

 2. Valsts eksāmens matemātikā 2016. g.

 3. Valsts eksāmens matemātikā 2015. g.

 4. Valsts eksāmens matemātikā 2014. g.

 5. Valsts eksāmens matemātikā 2013. g.

 6. Valsts eksāmens matemātikā 2012. g.

 7. Valsts eksāmens matemātikā 2011. g.

 8. Valsts eksāmens matemātikā 2010. g.

12. klase

 1. Gatavošanās testi 12. klases matemātikas eksāmenam 2018. g.

  1. Atkārtojuma tēmas 2018. g. eksāmenam (10. klase)

  2. Atkārtojuma tēmas 2018. g. eksāmenam (11. klase)

  3. Atkārtojuma tēmas 2018. g. eksāmenam (12. klase)

 2. VISC paraugs centralizētajam eksāmenam matemātikā no 2012. - 2020. gadam

 3. Centralizētais eksāmens matemātikā 2017. gadā

 4. Centralizētais eksāmens matemātikā 2016. gadā

 5. Centralizētais eksāmens matemātikā 2015. gadā

 6. Centralizētais eksāmens matemātikā 2014. gadā

 7. Centralizētais eksāmens matemātikā 2013. gadā

 8. Centralizētais eksāmens matemātikā 2012. gadā

 9. Centralizētais eksāmens matemātikā 2011. gadā

 10. Centralizētais eksāmens matemātikā 2009. gadā