Teorija

Eksāmenu uzdevumi

1. 1.1.uzd. Saskaitīšana. Bez pārejas citā desmitā (2015)

Grūtības pakāpe: zema

1♦
2. 1.2.uzd. Atņemšana līdz 100 bez pārejas citā desmitā (2015)

Grūtības pakāpe: zema

2♦
3. 1.3.uzd. Reizrēķins ar 8 un 9 (2015)

Grūtības pakāpe: zema

2♦
4. 1.4.uzd. Reizrēķins, dalot ar 8 un 9 (2015)

Grūtības pakāpe: zema

2♦
5. 1.5.uzd. Atņemšana līdz 100 ar pāreju citā desmitā (2015)

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
6. 1.6.uzd. Saskaitīšana līdz 100 ar pāreju citā desmitā (2015)

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
7. 1.7. un 1.8.uzd. Reizināšana ar 0 un dalīšana ar 1 (2015)

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
8. 2.uzd. Skaitļu ass (2015)

Grūtības pakāpe: vidēja

5♦
9. 3.1.uzd. Visas darbības (2015)

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
10. 3.2.uzd. Saistītais pieraksts ar saskaitīšanu un atņemšanu (2015)

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
11. 3.3.uzd. Saistītais pieraksts a-bc+d (2015)

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
12. 4.1.uzd. Garuma mērvienību pārveidojumi (2015)

Grūtības pakāpe: vidēja

5♦
13. 4.2.uzd. Laika mēru pārveidojumi (2015)

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
14. 5.uzd. Nogriežņa garums (2015)

Grūtības pakāpe: augsta

4♦
15. 6.uzd. Teksta uzdevums par naudas daļām (2015)

Grūtības pakāpe: augsta

7♦
16. 7.uzd. Diagrammas nolasīšana (2015)

Grūtības pakāpe: vidēja

7♦
17. 8.uzd. Daļas (2015)

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
18. Radošais uzdevums par naudu (2015)

Grūtības pakāpe: augsta

5♦

Testi

1. Aritmētika

Grūtības pakāpe: vidēja

24♦
2. Lielumi un mēri

Grūtības pakāpe: vidēja

19♦
3. Nogriežņi, figūru daļas un skaitļu ass

Grūtības pakāpe: vidēja

12♦

Metodiskie materiāli

Vēlies ātri un ērti sagatavoties Valsts pārbaudes darbiem un saprast, kā risināt uzdevumus?

Pieslēdz PROF:

  • iegūsti pieeju eksāmenu un diagnosticējošo darbu sadaļai.
  • uzzini pareizās atbildes visiem uzdevumiem;
  • iepazīsties ar katra uzdevuma risinājuma soļiem.


Pieslēgt PROF