Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

12♦
1. 5.uzd. Nogriežņa garums (2015) 4♦
2. 8.uzd. Daļas (2015) 3♦
3. 2.uzd. Skaitļu ass (2015) 5♦