Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

11♦
1. 2. daļas 1. uzd. a) Vienādojums. (2014) 4♦
2. 2. daļas 1. uzd. b) Lineāra nevienādība. (2014) 4♦
3. 2. daļas 1. uzd. c) Daļveida izteiksmes. (2014) 3♦