Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

10♦
1. 1. daļas 1.-5. uzd. Apgalvojumu patiesums. (2014) 5♦
2. 1. daļas 6. uzd. Grafiki. (2014) 1♦
3. 1. daļas 7. uzd. Malas izteikšana. (2014) 1♦
4. 1. daļas 8. uzd. Kvadrātsaknes aptuvena vērtība. (2014) 1♦
5. 1. daļas 9. uzd. Līdzīgi trijstūri. (2014) 1♦
6. 1. daļas 10. uzd. Pieļaujamā vērtība saucējam. (2014) 1♦