Teorija

Uzdevumi

1. Taisnstūra īpašības

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
2. Diagonāles veidoto leņķu ar malām aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
3. Perimetra aprēķināšana, ja dots diagonāļu krustpunkta attālums līdz malām

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
4. Taisnstūra perimetra aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
5. Taisnstūra malu aprēķināšana, sastādot vienādojumu. 1

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
6. Malas aprēķināšana, sastādot vienādojumu. 2

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
7. Taisnstūra malas aprēķināšana, sastādot vienādojumu, ja dota malu attiecība un perimetrs

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
8. Taisnstūra īpašību un pazīmju pārbaude

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
9. Kvadrāta perimetra aprēķināšana

Grūtības pakāpe: zema

1♦
10. Kvadrāta malas aprēķināšana

Grūtības pakāpe: zema

1♦
11. Kvadrāta elementu aprēķināšana

Grūtības pakāpe: zema

3♦
12. Kvadrāta īpašību un pazīmju pārbaude

Grūtības pakāpe: vidēja

1,5♦
13. Attāluma noteikšana starp paralēlām taisnēm

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
14. Četrstūra leņķi

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦

Testi

1. Taisnstūris

Grūtības pakāpe: vidēja

5♦
2. Kvadrāts

Grūtības pakāpe: vidēja

8♦

Metodiskie materiāli