Teorija

Uzdevumi

1. Romba perimetra aprēķināšana

Grūtības pakāpe: zema

2♦
2. Romba malas aprēķināšana

Grūtības pakāpe: zema

2♦
3. Romba diagonāles aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
4. Romba leņķu aprēķināšana

Grūtības pakāpe: zema

2♦
5. Romba leņķa aprēķināšana, ja dots leņķis, ko veido diagonāle ar malu

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
6. Romba šaurā leņķa aprēķināšana no leņķu summas

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
7. Romba leņķu aprēķināšana, sastādot vienādojumu

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
8. Taisnleņķa trijstūra elementu aprēķināšana rombā

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
9. Romba diagonāles un perimetra savstarpējā saistība

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
10. Romba leņķa aprēķināšana, ja dots augstuma veidotais leņķis

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
11. Rombā ievilkta riņķa līnija, noteikt leņķi

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
12. Romba īpašību un pazīmju pārbaude

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦

Eksāmenu uzdevumi

1. Romba leņķa aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦

Testi

1. Rombs. Vienkāršs tests

Grūtības pakāpe: vidēja

6♦
2. Rombs

Grūtības pakāpe: vidēja

8♦

Metodiskie materiāli