Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Rombs. Taisnstūris un kvadrāts.

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Taisnstūris Četrstūri.Taisnstūra definīcija un īpašības .
2. Kvadrāts Četrstūri. Kvadrāta definīcija un īpašības
3. Taisnstūra un kvadrāta pazīmes
4. Attālums starp paralēlām taisnēm Attālums starp paralēlām taisnēm

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Taisnstūra īpašības 2. izziņas līmenis vidēja 1p.
2. Diagonāles veidoto leņķu ar malām aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 3p.
3. Perimetra aprēķināšana, ja dots diagonāļu krustpunkta attālums līdz malām 2. izziņas līmenis vidēja 3p.
4. Taisnstūra perimetra aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 2p.
5. Taisnstūra malu aprēķināšana, sastādot vienādojumu. 1 2. izziņas līmenis vidēja 4p.
6. Malas aprēķināšana, sastādot vienādojumu. 2 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Malas aprēķināšana, sastādot vienādojumu. 2
7. Taisnstūra malas aprēķināšana, sastādot vienādojumu, ja dota malu attiecība un perimetrs 2. izziņas līmenis vidēja 4p.
8. Taisnstūra īpašību un pazīmju pārbaude 2. izziņas līmenis vidēja 2p.
9. Kvadrāta perimetra aprēķināšana 1. izziņas līmenis zema 1p.
10. Kvadrāta malas aprēķināšana 1. izziņas līmenis zema 1p.
11. Kvadrāta elementu aprēķināšana 1. izziņas līmenis zema 3p.
12. Kvadrāta īpašību un pazīmju pārbaude 2. izziņas līmenis vidēja 1,5p.
13. Attāluma noteikšana starp paralēlām taisnēm 2. izziņas līmenis vidēja 3p.
14. Četrstūra leņķi 2. izziņas līmenis vidēja 3p.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Taisnstūris 00:00:00 vidēja 5p. Pārbaudi savas zināšanas par taisnstūri (15 min)
2. Kvadrāts 00:00:00 vidēja 8p. Pārbaudi savas zināšanas par kvadrātu! (7 min)