Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Rombs. Taisnstūris un kvadrāts.

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Taisnstūris Četrstūri.Taisnstūra definīcija un īpašības .
2. Kvadrāts Četrstūri. Kvadrāta definīcija un īpašības
3. Taisnstūra un kvadrāta pazīmes
4. Attālums starp paralēlām taisnēm Attālums starp paralēlām taisnēm

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Taisnstūra īpašības 2. izziņas līmenis vidēja 1♦
2. Diagonāles veidoto leņķu ar malām aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 3♦
3. Perimetra aprēķināšana, ja dots diagonāļu krustpunkta attālums līdz malām 2. izziņas līmenis vidēja 3♦
4. Taisnstūra perimetra aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 2♦
5. Taisnstūra malu aprēķināšana, sastādot vienādojumu. 1 2. izziņas līmenis vidēja 4♦
6. Malas aprēķināšana, sastādot vienādojumu. 2 2. izziņas līmenis vidēja 4♦ Malas aprēķināšana, sastādot vienādojumu. 2
7. Taisnstūra malas aprēķināšana, sastādot vienādojumu, ja dota malu attiecība un perimetrs 2. izziņas līmenis vidēja 4♦
8. Taisnstūra īpašību un pazīmju pārbaude 2. izziņas līmenis vidēja 2♦
9. Kvadrāta perimetra aprēķināšana 1. izziņas līmenis zema 1♦
10. Kvadrāta malas aprēķināšana 1. izziņas līmenis zema 1♦
11. Kvadrāta elementu aprēķināšana 1. izziņas līmenis zema 3♦
12. Kvadrāta īpašību un pazīmju pārbaude 2. izziņas līmenis vidēja 1,5♦
13. Attāluma noteikšana starp paralēlām taisnēm 2. izziņas līmenis vidēja 3♦
14. Četrstūra leņķi 2. izziņas līmenis vidēja 3♦

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Taisnstūris 00:00:00 vidēja 5♦ Pārbaudi savas zināšanas par taisnstūri (15 min)
2. Kvadrāts 00:00:00 vidēja 8♦ Pārbaudi savas zināšanas par kvadrātu! (7 min)