Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Rombs. Taisnstūris un kvadrāts

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Rombs Četrstūri. Romba definīcija un īpašības
2. Romba pazīmes

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Romba perimetra aprēķināšana 1. izziņas līmenis zema 2♦
2. Romba malas aprēķināšana 1. izziņas līmenis zema 2♦
3. Romba diagonāles aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 2♦
4. Romba leņķu aprēķināšana 1. izziņas līmenis zema 2♦
5. Romba leņķa aprēķināšana, ja dots leņķis, ko veido diagonāle ar malu 2. izziņas līmenis vidēja 2♦
6. Romba šaurā leņķa aprēķināšana no leņķu summas 2. izziņas līmenis vidēja 2♦
7. Romba leņķu aprēķināšana, sastādot vienādojumu 2. izziņas līmenis vidēja 4♦
8. Taisnleņķa trijstūra elementu aprēķināšana rombā 2. izziņas līmenis vidēja 3♦
9. Romba diagonāles un perimetra savstarpējā saistība 2. izziņas līmenis vidēja 3♦
10. Romba leņķa aprēķināšana, ja dots augstuma veidotais leņķis 2. izziņas līmenis vidēja 2♦
11. Rombā ievilkta riņķa līnija, noteikt leņķi 2. izziņas līmenis vidēja 3♦
12. Romba īpašību un pazīmju pārbaude 2. izziņas līmenis vidēja 2♦

Eksāmenu uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Romba leņķa aprēķināšana Citi vidēja 3♦ 2007. g. 12. kl. eksāmenā

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Rombs. Vienkāršs tests 00:00:00 vidēja 6♦ Pārbaudi zināšanas par rombu! (10 min)
2. Rombs 00:00:00 vidēja 8♦ Pārbaudi zināšanas par rombu, nopietni uzdevumi ! (15 min)