Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

8♦
1. Paralelograms 1♦
2. Paralelograms 3♦
3. Paralelograms 4♦