Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

4♦
1. Paralelograms 1♦
2. Paralelograms 1♦
3. Paralelograms 2♦