Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

12♦
1. Paralelograms 1♦
2. Paralelograms 3♦
3. Daudzstūri 2♦
4. Paralelograms 2♦
5. Paralelograms 4♦