Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

3♦
1. Sakņu skaita noteikšana 1♦
2. Vai kvadrātvienādojums 1♦
3. Nepilnais kvadrātvienādojums 1♦