Teorija

Uzdevumi

1. Kvadrātvienādojuma koeficientu noteikšana

Grūtības pakāpe: zema

1♦
2. Noteikt, cik kvadrātvienādojumam saknes

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
3. Kvadrātvienādojuma veida noteikšana

Grūtības pakāpe: zema

2♦
4. Kurš no skaitļiem der par vienādojuma sakni?

Grūtības pakāpe: zema

1♦
5. Kvadrātvienādojums. Grafiskā atrisināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
6. Pilnā kvadrātvienādojuma atrisināšana, b>0

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
7. Pilnā kvadrātvienādojuma atrisināšana, b<0

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
8. Nepilnā kvadrātvienādojuma atrisināšana, c=0

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
9. Nepilnā kvadrātvienādojuma atrisināšana, b=0

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
10. Nepilnā kvadrātvienādojuma atrisināšana, c=0

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
11. Nepilnā kvadrātvienādojuma atrisināšana, c=0

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
12. Kvadrāttrinoms. Sadalīšana reizinātājos (b=0)

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
13. Kvadrāttrinoma sadalīšana reizinātājos 1

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
14. Kvadrāttrinoma sadalīšana reizinātājos 2

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
15. Vjeta teorēmas zināšanu pārbaude

Grūtības pakāpe: zema

2♦
16. Vjeta teorēmas izmantošana kvadrātvienādojuma sastādīšanā

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
17. Kvadrātvienādojums. Daļas saīsināšana 1

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
18. Kvadrātvienādojums. Daļas saīsināšana 2

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
19. Vienādojums. Starpības kvadrāta formulas lietošana

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
20. Kvadrātvienādojums. Teksta uzdevums par taisnstūra laukumu

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
21. Kvadrātvienādojums. Kvadrāta malas aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
22. Daļveida vienādojums

Grūtības pakāpe: augsta

4♦

Eksāmenu uzdevumi

1. Kvadrātvienādojums

Grūtības pakāpe: zema

1♦
2. Laukums. Perimetrs. Kvadrātvienādojuma sastādīšana

Grūtības pakāpe: augsta

6♦
3. Kvadrātvienādojums

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
4. Kvadrātvienādojums. Iekavu atvēršana

Grūtības pakāpe: vidēja

5♦

Testi

1. Kvadrātvienādojumi. Vienkāršs tests

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
2. Kvadrātvienādojumu atrisināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

10♦
3. Kvadrātvienādojuma sakņu pielietošana

Grūtības pakāpe: vidēja

6♦
4. Kvadrātvinādojumu atrisināšana un pielietošana

Grūtības pakāpe: vidēja

16♦

Metodiskie materiāli