Teorija

Uzdevumi

1. Paralelograma laukums

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
2. Paralelograma h aprēķināšana, izmantojot laukumu

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
3. Paralelograma laukums (ar h)

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
4. Paralelograma laukums vienādojumā

Grūtības pakāpe: augsta

6♦
5. Romba laukums

Grūtības pakāpe: zema

1♦
6. Romba diagonāles aprēķināšana, izmantojot laukuma formulas

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
7. Trijstūra elementu aprēķināšana, izmantojot laukuma formulas

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
8. Trapeces laukums

Grūtības pakāpe: zema

2♦
9. Taisnleņķa trapeces laukums

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦

Eksāmenu uzdevumi

1. Laukuma vienības

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦

Testi

1. Laukums

Grūtības pakāpe: vidēja

6♦

Metodiskie materiāli