Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Kvadrātvienādojumi

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Kvadrātvienādojumi Kvadrātvienādojuma jēdziens
2. Pilnā kvadrātvienādojuma atrisināšanas metode
3. Nepilnie kvadrātvienādojumi
4. Vjeta teorēma

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kvadrātvienādojuma koeficientu noteikšana 1. izziņas līmenis zema 1♦
2. Noteikt, cik kvadrātvienādojumam saknes 2. izziņas līmenis vidēja 1♦
3. Kvadrātvienādojuma veida noteikšana 1. izziņas līmenis zema 2♦
4. Kurš no skaitļiem der par vienādojuma sakni? 1. izziņas līmenis zema 1♦
5. Kvadrātvienādojums. Grafiskā atrisināšana 2. izziņas līmenis vidēja 2♦
6. Pilnā kvadrātvienādojuma atrisināšana, b>0 2. izziņas līmenis vidēja 2♦
7. Pilnā kvadrātvienādojuma atrisināšana, b<0 2. izziņas līmenis vidēja 2♦
8. Nepilnā kvadrātvienādojuma atrisināšana, c=0 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Nepilnā kvadrātvienādojuma atrisināšana c=0
9. Nepilnā kvadrātvienādojuma atrisināšana, b=0 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Nepilnā kvadrātvienādojuma atrisināšana b=0
10. Nepilnā kvadrātvienādojuma atrisināšana, c=0 2. izziņas līmenis vidēja 2♦
11. Nepilnā kvadrātvienādojuma atrisināšana, c=0 2. izziņas līmenis vidēja 2♦
12. Kvadrāttrinoms. Sadalīšana reizinātājos (b=0) 2. izziņas līmenis vidēja 3♦
13. Kvadrāttrinoma sadalīšana reizinātājos 1 2. izziņas līmenis vidēja 3♦
14. Kvadrāttrinoma sadalīšana reizinātājos 2 2. izziņas līmenis vidēja 3♦
15. Vjeta teorēmas zināšanu pārbaude 1. izziņas līmenis zema 2♦
16. Vjeta teorēmas izmantošana kvadrātvienādojuma sastādīšanā 2. izziņas līmenis vidēja 2♦
17. Kvadrātvienādojums. Daļas saīsināšana 1 2. izziņas līmenis vidēja 4♦
18. Kvadrātvienādojums. Daļas saīsināšana 2 2. izziņas līmenis vidēja 4♦
19. Vienādojums. Starpības kvadrāta formulas lietošana 2. izziņas līmenis vidēja 3♦
20. Kvadrātvienādojums. Teksta uzdevums par taisnstūra laukumu 2. izziņas līmenis vidēja 4♦
21. Kvadrātvienādojums. Kvadrāta malas aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 4♦
22. Daļveida vienādojums 2. izziņas līmenis augsta 4♦ Daļveida vienādojuma atrisināšana un definīcijas kopas noteikšana. Kvadrātvienādojums.

Eksāmenu uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kvadrātvienādojums Citi zema 1♦ 2003.g. eksāmens 9. klasei. Kvadrātvienādojuma lielākās saknes noteikšana.
2. Laukums. Perimetrs. Kvadrātvienādojuma sastādīšana Citi augsta 6♦ 2008.g. eksāmens 9.klasei.
3. Kvadrātvienādojums Citi vidēja 2♦ 2006.g. eksāmens 9.klasei.
4. Kvadrātvienādojums. Iekavu atvēršana Citi vidēja 5♦ 2005.g. eksāmens 9.klasei.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kvadrātvienādojumi. Vienkāršs tests 00:00:00 vidēja 3♦ (10 min)
2. Kvadrātvienādojumu atrisināšana 00:00:00 vidēja 10♦ (20 min)
3. Kvadrātvienādojuma sakņu pielietošana 00:00:00 vidēja 6♦ (15 min)
4. Kvadrātvinādojumu atrisināšana un pielietošana 00:00:00 vidēja 16♦ (30 min)