Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Teksta uzdevumi (Nezināmo summa un starpība) Lielumu sadalīšana nevienādās daļās

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Lentas sadalīšana divos dažāda garuma gabalos 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ 3 darbības. Līdz 50.
2. Skaitļa sadalīšana divās nevienādās daļās 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ 3 darbības. Līdz 100.
3. Grāmatu skaita noteikšana bibliotēkā 2. izziņas līmenis vidēja 4♦ 3 darbības. Simti.
4. Nobrauktā ceļa sadalīšana divos nevienādos garumos 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ 3 darbības. Līdz 60
5. Kartupeļu ražas sadalīšana diviem saimniekiem 2. izziņas līmenis vidēja 5♦ 3 darbības. Mērvienības: t, c, kg
6. Auduma sadalīšana divos gabalos, ja viens gabals ir mazāks 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ 3 darbības. Līdz 50.
7. Izlasīto lpp. skaits divās dienās 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ 3 darbības. Līdz 150.
8. Skaitļa sadalīšana divos saskaitāmos, ja viens saskaitāmais ir mazāks 2. izziņas līmenis vidēja 4♦ 3 darbības. Simti.
9. Konfekšu sadalīšana trīs daļās, ja viena daļa dota lielāka par pārējām 2. izziņas līmenis vidēja 4♦ 3 darbības. Līdz 80.
10. Skaitļa sadalīšana trīs daļās, ja viena daļa dota lielāka par pārējām 3. izziņas līmenis vidēja 5♦ 3 darbības. Simti.
11. Skaitļa sadalīšana trīs daļās, ja viena daļa dota mazāka par pārējām 3. izziņas līmenis vidēja 6♦ 3 darbības. Līdz 200
12. Lapaspušu sadalīšana trīs daļās, ja tās visas atšķiras par vienu lielumu 3. izziņas līmenis vidēja 6♦ 4 darbības. Simti.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Teksta uzdevumi, kuros veselo jāsadala divās daļās, ja viena daļa dota lielāka par otru 00:00:00 vidēja 6♦
2. Teksta uzdevumi, kuros veselo jāsadala divās daļās, ja viena daļa dota mazāka par otru 00:00:00 vidēja 7♦
3. Teksta uzdevumi, kuros veselo jāsadala 3 nevienādās daļās 00:00:00 vidēja 15♦