Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Teksta uzdevumi (Nezināmo summa un starpība) Lielumu sadalīšana nevienādās daļās

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Lentas sadalīšana divos dažāda garuma gabalos 2. izziņas līmenis vidēja 3p. 3 darbības. Līdz 50.
2. Skaitļa sadalīšana divās nevienādās daļās 2. izziņas līmenis vidēja 3p. 3 darbības. Līdz 100.
3. Grāmatu skaita noteikšana bibliotēkā 2. izziņas līmenis vidēja 4p. 3 darbības. Simti.
4. Nobrauktā ceļa sadalīšana divos nevienādos garumos 2. izziņas līmenis vidēja 2p. 3 darbības. Līdz 60
5. Kartupeļu ražas sadalīšana diviem saimniekiem 2. izziņas līmenis vidēja 5p. 3 darbības. Mērvienības: t, c, kg
6. Auduma sadalīšana divos gabalos, ja viens gabals ir mazāks 2. izziņas līmenis vidēja 3p. 3 darbības. Līdz 50.
7. Izlasīto lpp. skaits divās dienās 2. izziņas līmenis vidēja 3p. 3 darbības. Līdz 150.
8. Skaitļa sadalīšana divos saskaitāmos, ja viens saskaitāmais ir mazāks 2. izziņas līmenis vidēja 4p. 3 darbības. Simti.
9. Konfekšu sadalīšana trīs daļās, ja viena daļa dota lielāka par pārējām 2. izziņas līmenis vidēja 4p. 3 darbības. Līdz 80.
10. Skaitļa sadalīšana trīs daļās, ja viena daļa dota lielāka par pārējām 3. izziņas līmenis vidēja 5p. 3 darbības. Simti.
11. Skaitļa sadalīšana trīs daļās, ja viena daļa dota mazāka par pārējām 3. izziņas līmenis vidēja 6p. 3 darbības. Līdz 200
12. Lapaspušu sadalīšana trīs daļās, ja tās visas atšķiras par vienu lielumu 3. izziņas līmenis vidēja 6p. 4 darbības. Simti.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Teksta uzdevumi, kuros veselo jāsadala divās daļās, ja viena daļa dota lielāka par otru 00:00:00 vidēja 6p.
2. Teksta uzdevumi, kuros veselo jāsadala divās daļās, ja viena daļa dota mazāka par otru 00:00:00 vidēja 7p.
3. Teksta uzdevumi, kuros veselo jāsadala 3 nevienādās daļās 00:00:00 vidēja 15p.