Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

6♦
1. Lentas sadalīšana divos dažāda garuma gabalos 2♦
2. Skaitļa sadalīšana divās nevienādās daļās 2♦
3. Kartupeļu ražas sadalīšana diviem saimniekiem 2♦